Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fem forskellige humørsmileys er tegnet på et stykke papir og en blyant ligger ved siden af.

Kvalitet

Kvalitet kendetegner alt det vi arbejder med for at sikre at elever og kursister får den bedst mulige uddannelse


Vores fokus ligger både på menneskene bag tallene og på de overordnede tendenser.
Herunder kan du finde de kerneelementer der kendetegner vores kvalitetsarbejde. 

SOSU Nykøbing Falster ønsker en sund evalueringskultur, som løbende skal understøtte evaluering af skolens indsatser.

Skolen har bl.a. følgende faste, tilbagevendende undersøgelser:

  • Den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU)
  • Den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU)
  • Den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)
  • Skolens årlige selvevaluering (Evaluerings- og udviklingsdag)
  • Undervisningsevalueringer på alle skoleforløb
  • Hvert tredje år, undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Herudover har skolen løbende kvalitetsmåling i forbindelse med særlige indsatser, som f.eks. i arbejdet med øget gennemførsel.

Læs mere om vores løbende informationsindsamling her.

SOSU Nykøbing Falster gennemfører undervisningsevalueringer på alle skolens forløb.

SOSU Nykøbing Falster gennemfører hvert år en selvevalueringsdag.

Her drøfter vi 1-2 temaer, som det lokale uddannelsesudvalg LUU har fundet relevant at stille skarpt på. 

Deltagerkredsen afhænger af årets tema, men favner sædvanligvis medarbejderrepræsentanter som f.eks. uddannelseskonsulenter og undervisere, elever og samarbejdspartnere (kommuner og region) samt FOA.

På baggrund af selvevalueringen udarbejder skolen en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov og vejen til målet.
En række indsatser planlægges og igangsættes.

Få et indblik i de seneste selvevalueringsdage her:
Selvevaluering og opfølgningsplan 2023
Selvevaluering og opfølgningsplan 2022
Selvevaluering og opfølgningsplan 2021

Elpære omgivet af flotte, pink og orange farver.

Skolens strategi

Her kan du læse om skolens værdier, mission og vision

Billede af hænder der ser ud til at at tilhøre to personer i forhandling.

Det lokale uddannelses- udvalg

Se referater og medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg