Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fem forskellige humørsmileys er tegnet på et stykke papir og en blyant ligger ved siden af.

Kvalitet

Kvalitet kendetegner alt det vi arbejder med for at sikre at elever og kursister får den bedst mulige uddannelse


Vores fokus ligger både på menneskene bag tallene og på de overordnede tendenser.
Herunder kan du finde de kerneelementer der kendetegner vores kvalitetsarbejde. 

Læs hele kvalitetspolitikken.

Bemærk at den aktuelle kvalitetspolitik er gældende fra 2021. Dog er undervisningsevalueringerne under udvikling og gennemføres først fra efteråret 2021.

SOSU Nykøbing Falster ønsker en sund evalueringskultur, som løbende skal understøtte evaluering af skolens indsatser.

Skolen har bl.a. følgende faste, tilbagevendende undersøgelser:

  • Den årlige elevtrivselsundersøgelse
  • Den årlige virksomhedstilfredshedsundersøgelse
  • Den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse
  • Skolens årlige selvevaluering
  • Undervisningsevalueringer på alle skoleforløb

Herudover har skolen løbende kvalitetsmåling i forbindelse med særlige indsatser, som f.eks. i arbejdet med øget gennemførsel.

Læs mere om vores løbende informationsindsamling her.

SOSU Nykøbing Falster gennemfører undervisningsevalueringer på alle skolens forløb.

SOSU Nykøbing Falster gennemførte den årlige selvevalueringsdag den 14. april 2021

Deltagerkredsen bestod af uddannelseskonsulenter, undervisere, elever, udviklingskonsulent, ledelse og samarbejdspartnere (kommuner).

Programmet var delt op i to afdelinger for at drøfte 2 temaer, som det lokale uddannelsesudvalg LUU fandt relevante for årets selvevaluering. 

Drøftelsen af tema 1 Vi vil øge gennemførslen på GF2 SU ved at styrke trivslen i elevsamarbejdet og forbedre elevernes læringsmiljø blev struktureret i 4 afsnit og særligt GF2-eleverne blev hørt omkring deres oplevelse af uddannelsesrejsen.
- Preboarding (Før start på skolen)
- Onboarding (Ny på skolen)
- Overboarding (Overgange skole-praktik)
- Surfboarding (Fastholdelse, når det går op og ned)

Drøftelse af tema 2: Vi vil udvikle kvaliteten gennem vores fælles pædagogisk didaktiske grundlag (FPDG) og undervisningsevalueringer var centreret omkring skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag (FPDG) og elevernes værdi af skolens fremtidige undervisningsevalueringer.

Opfølgningsplanen

På baggrund af selvevalueringen har skolen udarbejdet en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov og vejen til målet.
En række indsatser er planlagt og flere er allerede igangsat herefter.

Selvevalueringens tema 1 førte til indsatser på især preboarding og onboarding området, ligesom overgange blev et centralt indsatsområde. Frafaldsårsager undersøges nærmere, for at skolen kan sætte bedst muligt ind for at mindske fraværet fremadrettet.
Overskriften "styrke elevsamarbejdet og forbedre elevernes læringsmiljø" blev inkluderet i tema 2 i stedet for.

Selvevalueringens tema 2 gav skolen et godt afsæt for at arbejde videre med udvikling af de allerede planlagte undervisningsevalueringer, der implementeres i 2022 på hele skolen.

SOSU Nykøbing Falsters selvevaluering og opfølgningsplan 2021

Elpære omgivet af flotte, pink og orange farver.

Skolens strategi

Her kan du læse om skolens værdier, mission og vision

Billede af hænder der ser ud til at at tilhøre to personer i forhandling.

Det lokale uddannelses- udvalg

Se referater og medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg