Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Pædagogisk assistent

Den pædagogiske assistent arbejder med pædagogiske, sundhedsfremmende og omsorgsrelaterede opgaver i daginstitutioner, skolefritidsordninger, ungdomsklubber og institutioner for mennesker med særlige behov. 


Uddannelsen til pædagogisk assistent (hovedforløb) varer 2 år og 1 1/2 måneder og veksler mellem skole og oplæring. Som udgangspunkt varer skoleforløbene samlet 47 uger og resten af ​​tiden er du i oplæring.

Under uddannelsen arbejder du med følgende fag:

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Forskellige valgfag

Grundfag:

 • Dansk C
 • Samfundsfag C

Oplæring

Uddannelsen til pædagogisk assistent indeholder en vekslen mellem teori og oplæring. I oplæringen har eleven mulighed for at afprøve teorien i praksis. Eleven kommer i oplæring på følgende steder:

 • En daginstitution for børn
 • En institution for voksne med særligt behov

Optagelseskrav

Det kræver ansættelse i en kommune at kunne påbegynde uddannelsen, derfor skal du søge om ansættelse direkte hos en arbejdsgiver, som derefter sørger for at du bliver optaget på uddannelsen.

For at søge ind skal du som minimum have gennemført grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse. Hvis du er over 25 år og har minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, skal du kontakte en uddannelseskonsulent .

Er du 25 år eller derover tilrettelægges din uddannelse med udgangspunkt i erfaring og evt. tidligere uddannelse. Du skal derfor kontakte en uddannelseskonsulent på skolen for at få lavet en realkompetencevurdering .

Muligheder

Som pædagogisk assistent kan du arbejde i en børnehave, vuggestue, SFO, dagpleje, handicapområdet, socialpsykiatrien, aktivitetscenter og mange andre steder, hvor der er brug for pædagogiske kompetencer.

Hvis du har lyst, kan du efter du er færdig med pædagogiske assistentuddannelsen uddanne dig til pædagog eller socialrådgiver.

 

 

Se en kort video om uddannelsen


Husk en alternativ tekst

Grundforløb

Der findes forskellige grundforløb tilpasset din alder og behov. 

En spareko med 'I love you' skrevet på siden

Økonomi under uddannelse

Er du i tvivl om du har råd til uddannelse?

Har du brug for hjælp? Kontakt Jane

Jane Brendstrup Nordahl

Grundforløb 2 PA og pædagogisk assistentuddannelsen

HVORNÅR ER ANSØGNINGSFRISTEN?