Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Pædagogisk assistent

Den pædagogiske assistent arbejder med pædagogiske, sundhedsfremmende og omsorgsrelaterede opgaver i daginstitutioner, skolefritidsordninger, ungdomsklubber og institutioner for mennesker med særlige behov. 


Drømmer du om en givende karriere inden for pædagogik og omsorg? Som pædagogisk assistent spiller du en afgørende rolle i menneskers udvikling og trivsel. Med uddannelsen vil du være rustet til at imødekomme børn  skabe en positiv indflydelse i deres liv. Du vil også kunne arbejde med unge/voksne med særlige behov og hjælpe dem til en god hverdag.

Du får en solid uddannelse, der giver dig de nødvendige færdigheder og viden til at arbejde i forskellige pædagogiske miljøer. Du lærer om børns udvikling, pædagogiske metoder og kommunikation, hvilket gør dig i stand til at skabe trygge og støttende læringsmiljøer for både børn og voksne.

Som pædagogisk assistent vil du arbejde tæt sammen med pædagoger og andre fagfolk inden for området. Du vil være med til at planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter, støtte menneskers sociale og emotionelle udvikling, samt bidrage til en positiv og inkluderende atmosfære. Din rolle som pædagogisk assistent er afgørende for at skabe en god start på børns livslange læringsrejse.

Undervisning og oplæring

Uddannelsen er struktureret med fokus på både teoretisk og praktisk læring. Du vil deltage i undervisning, hvor erfarne undervisere deler deres ekspertise og guider dig igennem relevante emner. Derudover vil du også få mulighed for at afprøve dine færdigheder i perioder med oplæring, hvor du arbejder direkte med mennesker og får hands-on erfaring i den virkelige verden.

I oplæringen har eleven mulighed for at afprøve teorien i praksis. Eleven kommer i oplæring på følgende steder:

 • En daginstitution for børn
 • En institution for voksne med særligt behov

Under uddannelsen arbejder du med følgende fag:

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi
 • Forskellige valgfag

Grundfag:

 • Dansk C
 • Samfundsfag C

Varighed og optagelseskrav

Uddannelsen til pædagogisk assistent (hovedforløb) varer 2 år og 1 1/2 måneder. Som udgangspunkt varer skoleforløbene samlet 47 uger og resten af ​​tiden er du i oplæring.

Det kræver ansættelse i en kommune at kunne påbegynde uddannelsen, derfor skal du søge om ansættelse direkte hos en arbejdsgiver, som derefter sørger for, at du bliver optaget på uddannelsen.

For at søge ind skal du som minimum have gennemført grundforløb 2 rettet mod den pædagogiske assistentuddannelse.

Hvis du er over 25 år og har minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de sidste 4 år, skal du kontakte en uddannelseskonsulent, da din uddannelse da kan tilrettelægges med udgangspunkt i din erfaring og evt. tidligere uddannelse. Derfor skal du gennemføre en realkompetencevurdering, hvorefter uddannelseskonsulenten på skolen kan vurdere hvor meget merit (afkortning af uddannelsen), du kan få.

Muligheder

Som pædagogisk assistent kan du arbejde i børnehaver, vuggestuer, SFO, dagpleje, på handicapområdet, i socialpsykiatrien, på aktivitetscentre og mange andre steder, hvor der er brug for pædagogiske kompetencer.

Hvis du har lyst, kan du efter du er færdig med den pædagogiske assistentuddannelse uddanne dig til pædagog eller socialrådgiver, da uddannelsen er adgangsgivende til begge uddannelser.

Kvinde kigge op mod himlen tænksomt og smiler.

Hvad er forskellen på en pædagogisk assistent og en pædagog?

Både pædagogiske assistenter og pædagoger spiller afgørende roller i at skabe et stimulerende og støttende miljø for børn, unge eller voksne med særlige behov. Men hvad er egentlig forskellen på de to uddannelser? 

Se fire korte video om nogle af de steder du kan arbejde som pædagogisk assistent

Har du brug for hjælp? Kontakt Jane

Jane Brendstrup Nordahl

Grundforløb 2 PA og pædagogisk assistentuddannelsen

Tre unge elever sidder i gruppearbejde og kigger sammen på en computer.

Grundforløb 1 og 2

For at tage en uddannelse som SOSU-assistent, SOSU-hjælper eller pædagogisk assistent skal du først igennem et grundforløb i Nykøbing F., Nakskov eller Vordingborg.

En spareko med 'I love you' skrevet på siden

Økonomi under uddannelse

Er du i tvivl om du har råd til uddannelse?

Unge mennesker spiller hockey indendørs i skolens Multisal

Sundhed og bevægelse i undervisningen

På skolen er vi både sociale og sunde. Under din uddannelse i livskvalitet på SOSU-skolen vil du stifte bekendtskab med forskellige former for motion, som du kan prøve af i undervisningen.

HVORNÅR ER ANSØGNINGSFRISTEN?