Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Lille tavle med kridt.

Vil du gerne være bedre til at læse,
skrive, stave eller regne?

Hvis du er tilmeldt et AMU-kursus på SOSU Nykøbing Falster får du et GRATIS tilbud om screening af dine færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning, matematik


Tilbuddet om screening er frivillig - du bestemmer selv, om du vil screenes. Det er også anonymt - ingen kender resultatet af screeningen, men vi er forpligtet til at indberette hvor mange screeninger vi foretager til staten. Din screening vil derfor blive optaget til statistik.

Screeningen er personlig. Det betyder, at resultatet er dit eget og du bestemmer, hvad du vil bruge det til.

Screeningen foretages af en underviser på SOSU Nykøbing F., mens du er på kursus. Den viser, om du har behov for mere undervisning i dansk eller matematik. Hvis du har det, vil du blive tilbudt en samtale med en underviser fra SOSU Nykøbing F.

FVU screening


To personers fødder vises foran teksten 'Passion led us here' skrevet på fliserne de står på.

Kurser

Er du uddannet inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område kan du blive opkvalificeret via vores AMU-kurser og efteruddannelse. Vi har også særligt tilrettelagte kurser for kommuner og virksomheder.

Et vejskilt hvor der på engelsk står Choice og en pil der peger i hver sin retning.

Vejledning

Du har forskellige muligheder for at få hjælp og støtte til at komme ind på og gennemføre din uddannelse.