Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Dokumenter med statistikker ligger på et skrivebord.

Bestyrelse

Her kan du se, hvem der er medlemmer af bestyrelsen, referater fra bestyrelsesmøder, vedtægter, mm.


Bestyrelsen på SOSU Nykøbing Falster er skolens øverste myndighed og varetager skolens ledelse på et overordnet strategisk niveau. Bestyrelsen ansætter direktøren til at varetage den daglige ledelse og sætter rammerne hvori denne kan agere. Herunder kan du se hvem der er medlem af bestyrelsen, referater af bestyrelsesmøder, vedtægter og forretningsorden samt direktørens resultatlønskontrakt

Per Fruerled, formand - udpeget af FOA Guldborgsund og FOA Storstrøm

Berit Hvalsøe Knudsen, næstformand - udpeget af Professionshøjskolen Absalon

Jens Ravn - udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland

Nikolaj W. Reichel - udpeget af Vordingborg Kommune

Søren Wollesen - selvsupplering

Lene Vistisen - selvsupplering

Morten Nielsen - selvsupplering

Zilas Lønstrup Paaske Mikkelsen, elevrepræsentant

Thomas Ingemann Koldinghus, elevrepræsentant

Bente Richardt - medarbejderrepræsentant SOSU Nykøbing Falster

Gitte Guttner - medarbejderrepræsentant SOSU Nykøbing Falster

Elpære omgivet af flotte, pink og orange farver.

Skolens strategi

Her kan du læse om skolens værdier, mission og vision

Billede af hænder der ser ud til at at tilhøre to personer i forhandling.

Det lokale uddannelses- udvalg

Se referater og medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg