Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Skolens selvevaluering 2023

I 2023 blev der stillet skarpt på skolens elevfravær.


SOSU Nykøbing Falster gennemførte den årlige selvevaluering mandag den 15. maj 2023 kl. 9.00-13.00 med overskriften

Evaluerings- og udviklingsdag
Fra fravær til nærvær”

Deltagerkredsen bestod af repræsentanter fra
- Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommune
- Region Sjælland
- FOA
- Elever fra SOSU Nykøbing Falster
- Undervisere fra SOSU Nykøbing Falster
- Uddannelseskonsulenter fra SOSU Nykøbing Falster
- Ledelse fra SOSU Nykøbing Falster
- Udviklingskonsulent fra SOSU Nykøbing Falster

Programmet bød indledningsvist på oplæg, hvorefter deltagerne gik i grupper for at drøfte elevfraværets udfordringer og mulige indsatser. 
Grupperne var sammensat på tværs, så flere perspektiver på fraværet kom i spil.

Datagrundlaget for dagen bestod i en kvalitativ analyse gennemført af RAIDO forud for dagen på baggrund af en række fokusgruppe-interviews med elever, undervisere og uddannelseskonsulenter.
Denne undersøgelse blev præsenteret ved start på dagen.
En kvantitativ analyse var også bestilt til formålet, og dele af denne blev ligeledes fremlagt.
Den fulde kvantitative analyse blev fremsendt til deltagerne efterfølgende. 

Mange oplagte initiativer kom på tale i løbet af dagen. Både på skolens banehalvdel, i oplæringen og tiltag vi kunne iværksætte i fællesskab. På baggrund af denne bruttoliste besluttede skolens ledelse efterfølgende at arbejde videre med et antal tiltag, der således er indeholdt i skolens opfølgningsplan 2023.


Skolens kvalitets-arbejde

Læs mere her!

Anna Nyborg Mortensen

Kommunikations- og udviklingskonsulent