Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Realkompetencevurdering

Er du over 25 år og vil søge ind på en uddannelse - så skal du have foretaget en realkompetencevurdering af skolens uddannelseskonsulent


Alle ansøgere over 25 år skal have lavet en realkompetencevurdering (RKV) i forbindelse med start på erhvervsuddannelse.

RKV'en bliver lavet på skolen af en uddannelseskonsulent, for at få et overblik over en ansøgers tidligere uddannelses- og erhvervserfaringer.

På baggrund af RKV'en fastlægger skolens uddannelseskonsulent ansøgerens uddannelsesforløb på SOSU Nykøbing Falster. Samtidig bliver det afgjort, om ansøger kan få afkortet sin uddannelse.

Uddannelseskonsulenten vurderer også, om ansøgeren kan få godskrevet dele af skoleforløbet og/eller praktikforløbet på hovedforløbet (social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse).

Vurdering

En RKV kortlægger dine kompetencer, og der bliver vurderet på:

  • din uddannelsesbaggrund (du skal fremvise dokumentation i form af eksamenspapirer fra folkeskole, efterskole, ungdomsuddannelse eller voksenuddannelse).
  • din relevante erhvervserfaring; fra de sidste 4 år.

Der skal udfyldes en arbejdsgivererklæring, som du finder her:

Det er vigtigt, at alle felter i arbejdsgivererklæringen er udfyldt.

Kontakt skolens uddannelseskonsulenter for at høre, hvad relevant erhvervserfaring er og for at planlægge din realkompetencevurdering.

Er du selvforsørgende eller beskæftiget, er RKV gratis.

Er du ledig, kan du eller dit jobcenter kontakte os på mail sosunyk@sosunyk.dk eller tlf. 54 85 38 00.

 

Scrabble-brikker danner ordet 'search' på en række

Find en vejleder

Ring, skriv eller kig forbi

Billede af et forstørrelsesglas der forstørrer teksten 'Frequently asked questions'.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest almindelige spørgsmål