Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Røde æbler på et træ og en hånd der er ved at plukke et af dem

Kurser for ledige

Når du er ledig har du måske mulighed for at få 6 ugers jobrettet uddannelse, så du kan opkvalificere dig. Læs reglerne og se hvilke muligheder der for dig. Måske ligger en ny fremtid foran dig.


Du har ret til 6-ugers-jobrettet-uddannelse, hvis du:

  • Er ledig og ufaglært
  • Er ledig og faglært
  • Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Det er din A-kasse, som træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Herefter aftales det med jobcentret, at du deltager i uddannelse, da det er jobcentret, der betaler kursusudgiften.

Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag

Ansatte der går på kursus i opsigelsesperioden, kan videreføre kurset som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Den periode du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år:

  • Er du over 25 år skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
  • Er du under 25 år skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden de første 6 måneder af din ledighed.

Hvilke uddannelser?

Vil du søge jobrettet uddannelse, vælger du ud fra den landsdækkende positivliste

Du kan ved 6-ugers jobrettet uddannelse kun deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb.

Tilmelding

Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal du ansøge kurset på tilmeldingsblanket AR 237 - ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere.

Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand til:
SOSU Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 78
4800 Nykøbing Falster

Dit jobcenter kan evt. tilbyde kurser der ligger ud over 6 ugers jobrettet uddannelse efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter.

Øvrige muligheder for uddannelse/opkvalificering/vejledning

Ufaglærte ledige over 25 år har ret til en realkompetencevurdering (RKV), der finansieres af jobcentret og gennemføres ved en uddannelsesinstitution.

Læse mere om realkompetencevurdering.

Ledige over 25 år, der enten er ufaglærte eller har en forældet uddannelse, får mulighed for et reelt uddannelsesløft til faglært i starten af en ledighedsperiode - tal med dit jobcenter, hvis du vil vide mere.

 

Spørgsmål til kurser?

Kontakt kursuskonsulent Sabrina Pansa

En ældre dame kigger spilende op på en uniformeret person, som holder hende i hænderne.

Er du klar til SOSU?

Guldborgsund og Vordingborg Kommune tilbyder et forløb for dig, der gerne vil snuse lidt til SOSU-faget, inden du giver dig i kast med en SOSU-uddannelse.