Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Social- og sundhedshjælper der går tur sammen med en ældre mand i kørestol

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælperen arbejder med at skabe den bedst mulige livskvalitet for den enkelte borger på plejecenter eller i hjemmeplejen.


Uddannelsen (hovedforløbet) til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem skoleperioder og praktikperioder. Eleven er normalt i skole i 17 uger og i praktik 38 uger. Uddannelsen er delt op i 3 skoleperioder og 2 praktikperioder.

Det kræver ansættelse i en kommune, at kunne påbegynde uddannelsen, derfor skal du søge om optagelse direkte hos en arbejdsgiver. For at komme ind på uddannelsen skal du have gennemført grundforløb 2, som tager 20 uger.

Inden du kan begynde på hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen, skal du igennem grundforløb. Find det grundforløb der passer til dig i højre side.

PÅ UDDANNELSEN ARBEJDER DU BLANDT ANDET MED DISSE FAG

  • Social- og sundhedshjælperens rolle
  • Mødet med borgeren
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Du skal til prøve i et af ovennævnte fag samt en afsluttende prøve.

PRAKTIK

Praktikperioderne foregår på plejecentre og i hjemmeplejen. Du kommer i praktik i den kommune, du ansættes i. Du skal opnå målene for praktik for at gennemføre uddannelsen.

OPAGELSESKRAV

For at søge ind på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper skal du have bestået Grundforløb 2 og ansættes som elev hos Guldborgsund, Lolland eller Vordingborg kommune.

Du kan se hvornår de søger nye elever her:

Lolland Kommune ›

Guldborgsund Kommune ›  

Vordingborg Kommune › 


MULIGHEDER

Efter social- og sundhedshjælperuddannelsen kan du arbejde som social- og sundhedshjælper i en kommune.

Der er mulighed for mange forskellige efteruddannelseskurser.

Du kan også søge om optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Der vil være en afkortning af social- og sundhedsassistentuddannelsen med udgangspunkt i viden og erfaring fra social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Mød Freja som er elev på SOSU Nykøbing Falster eller se en kort video om uddannelsenHusk en alternativ tekst

Grundforløb

Der findes forskellige grundforløb tilpasset din alder og behov. 

En spareko med 'I love you' skrevet på siden

Økonomi under uddannelse

Er du i tvivl om du har råd til uddannelse?

Camilla Gedsted Andersen

Uddannelseskonsulent

En mand i kørestol og en gående kvinde går tur sammen

Se hvornår næste hold starter