Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Social- og sundhedshjælper der går tur sammen med en ældre mand i kørestol

Social- og sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælperen arbejder med at skabe den bedst mulige livskvalitet for den enkelte borger på plejecenter eller i hjemmeplejen.


Uddannelsen (hovedforløbet) til social- og sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem skoleperioder og oplæringsperioder. Eleven er normalt i skole i 17 uger og i oplæring 38 uger. Uddannelsen er delt op i 3 skoleperioder og 2 oplæringsperioder.

Det kræver ansættelse i en kommune, at kunne påbegynde uddannelsen, derfor skal du søge om optagelse direkte hos en arbejdsgiver. For at komme på uddannelsen skal du have gennemført grundforløb 2, som tager 20 uger.

Inden du kan begynde på hovedforløbet til social- og sundhedshjælperuddannelsen, skal du igennem grundforløbet. Find det grundforløb der passerer til dig i højre side.

PÅ UDDANNELSEN ARBEJDER DU BLANDT ANDET MED DISSE FAG

  • Social- og sundhedshjælperens roll
  • Mødet med borgeren
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Du skal prøve i et af ovennævnte fag samt en afsluttende prøve.

OPLÆRING

Oplæringsperioderne foregår på plejecenter og i hjemmeplejen. Du kommer i oplæring i den kommune, du ansættes i. Du skal opnå målene foroplæring for at gennemføre uddannelsen.

OPAGELSESKRAV

For at søge ind på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper skal du have bestået Grundforløb 2 og ansættes som elev hos Guldborgsund, Lolland eller Vordingborg kommune.

Du kan se hvornår de søger nye elever her:

Lolland Kommune ›

Guldborgsund Kommune ›  

Vordingborg Kommune › 


MULIGHEDER

Efter social- og sundhedshjælperuddannelsen kan du arbejde som social- og sundhedshjælper i en kommune.

Der er mulighed for mange forskellige efteruddannelseskurser.

Du kan også søge om optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Der vil være en afkortning af social- og sundhedsassistentuddannelsen med udgangspunkt i viden og erfaring fra social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Mød Ronni som er social- og sundhedshjælperelev


Husk en alternativ tekst

Grundforløb

Der findes forskellige grundforløb tilpasset din alder og behov. 

En spareko med 'I love you' skrevet på siden

Økonomi under uddannelse

Er du i tvivl om du har råd til uddannelse?

Camilla Gedsted Andersen

Uddannelseskonsulent

En mand i kørestol og en gående kvinde går tur sammen

Se hvornår næste hold starter