Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Ung, kvindelig studerende bider i sin blyant og kigger frustreret ind i skærmen på sin laptop

Hjælp til dig

Som elev på SOSU Nykøbing Falster har du forskellige muligheder for at få hjælp og støtte til at komme ind på og gennemføre din uddannelse.


Vores uddannelseskonsulenter står klar, hvis du har brug for:

 • Hjælp til hvordan du søger om optagelse på vores uddannelser
 • Overblik over hvilke muligheder du har i din uddannelse
 • At få svar på spørgsmål om elevløn, orlov, praktik og meget mere
 • At søge støtte til at gennemføre din uddannelse, fx IT- rygsæk og læsevejledning
 • Vi tilbyder vores elever FVU-undervisning og har derudover tilbud om eksamenstræning og studiestøtte.

Kontakt vores uddannelseskonsulenter hvis du vil vide mere eller læs mere nedenfor.

 

Svært ved at læse og skrive? Så har du mulighed for at få specialpædagogisk støtte.

Specialpædagogisk støtte kan være

 • hjælpemidler herunder it-hjælpemidler og instruktion i brugen heraf
 • særligt udformede undervisningsmaterialer
 • studiestøtte og sekretærhjælp
 • særlige vilkår for og arbejdsformer under prøver og eksaminer.

Sådan får du hjælp
Henvend dig til en uddannelseskonsulent, som kan vurdere, ansøge om og formidle specialpædagogisk støtte til elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så disse kan blive i stand til at gennemføre en uddannelse.

Alle elever på grundforløb 2 bliver screenet i dansk, og vejledt i forhold til om FVU-dansk kunne være en hjælp.

FVU-dansk står for Forberedende Voksenundervisning og er et gratis tilbud til dig, som gerne vil blive bedre til at læse, stave og skrive. I undervisningen tager vi udgangspunkt i de udfordringer, som du støder på i din hverdag – i din uddannelse, dit job og i fritiden.

Måske føler du dig udfordret i hverdagen, når du skal læse, stave eller skrive? Er det svært at skrive opgaver eller arbejdsmails? Virker fagtekster komplicerede og svære at forstå? Så er FVU-dansk det rette tilbud.

FVU er for alle over 25 år og består af fire trin. Derfor skal du igennem en test, inden du starter, så du kan være sikker på, at du starter på det trin, der passer bedst til dig. Trin 4 er det højeste niveau.

De forskellige trin indeholder følgende:

 • Trin 1: Du udvikler dit ordkendskab, lærer de grundlæggende grammatiske regler og staveregler samt læser og skriver enkle og relevante tekster. Du bliver også introduceret til strategier til læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

 

 • Trin 2: Du udvikler dine læse- og skrivefærdigheder gennem arbejde med forskellige typer af tekster. Her arbejder du videre med grammatik, f.eks. ordenes endelser og stumme bogstaver.

 

 • Trin 3: Du udvikler dit kendskab til forskellige teksttyper, lærer fremmedord og finpudser grammatikken. Du læser mere avancerede og faglige tekster og skriver længere argumenterende tekster.

 

 • Trin 4: Du videreudvikler dine færdigheder og teknikker inden for læsning og skrivning. Du læser avancerede og faglige tekster med fokus på din uddannelse

Hvert trin er på 40-80 lektioner (30-60 timer) og kan afsluttes med en prøve. 
Undervisningen finder sted hver mandag og onsdag kl. 14-15.30 på SOSU Nykøbing F.

Hvis du har udfordringer der gør, at du har brug for IT-hjælpemidler til fx oplæsning eller hjælp til at stave eller skrive, så kan du få taget en test som hjælper med at afklare dit behov. Hvis du tidligere har fået foretaget en test i fx folkeskolen, så kan resultatet måske anvendes igen, men det vurderes af en uddannelseskonsulent på SOSU-skolen.

Der er mulighed for på basis af testen at ansøge om en computer med IT-hjælpemidler eller om IT-programmer som kan installeres på din egen computer fra Børne- og undervisningsministeriet. Det er uddannelseskonsulenten på SOSU-skolen der ansøger for dig.

Hvis du allerede fra folkeskolen eller anden ungdomsuddannelse har fået tilkendt IT-hjælpemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet er der måske mulighed for, at du kan få flyttet den med over på din uddannelse på SOSU-skolen. Det kan vi hjælpe dig med at ansøge ministeriet om.

Kontakt en uddannelseskonsulent på skolen i dag, hvis du har brug for hjælp. Det kan være en god idé at gøre det i god tid.

Alle er velkomne i studiecaféen. Vi både hygger og lærer samtidig - og så kan du få hjælp til lige dét du synes er lidt svært eller som du ikke fik fat i i undervisningen. 

Har du brug for at blive bedre til at gå til eksamen? Så er der hjælp at hente.

Hvis du bliver så nervøs, at det hæmmer dig til eksamen, er du velkommen til at henvende dig til en uddannelseskonsulent. De kan give dig nogle gode tips og tricks til, hvordan du bedst kommer igennem din eksamen.

Som elev på SOSU Nykøbing Falster har skolen et tilbud for dig som elev om studiestøtte, hvis du har en diagnose eller dokumenterede læs-/skrivevanskeligheder.

En støttegiver er en fagperson med kendskab til SOSU Nykøbing Falster, som gennem rådgivning og vejledning kan støtte dig, så du får lettere ved at gennemføre din uddannelse her på skolen og i praktikken. Støtten kan være af faglig, sproglig eller mere almenmenneskelig karakter.

Du bliver orienteret om ordningen i begyndelsen af dit uddannelsesforløb af din uddannelseskonsulent. Du er også velkommen til at komme forbi uddannelseskonsulenternes kontorer og få en snak.

Undervejs i din uddannelse har du et par gange samtaler med din kontaktlærer om trivsel og din faglige udvikling.

Inden du kan starte på hovedforløbet på den uddannelse, du gerne vil tage, skal du søge praktikplads hos en kommune eller hos regionen. Hvis du aldrig har skrevet en ansøgning før eller du synes det er svært, så er der hjælp at hente.

Skolen afholder løbende workshops, hvor du kan få hjælp til din ansøgning. Det bliver slået op på infoskærmene, hvornår næste workshop finder sted.

Der findes masser af hjælpemidler til ordblinde og personer med læsevanskeligheder

Scrabble-brikker danner ordet 'search' på en række

Find en vejleder

Ring, skriv eller kig forbi

Billede af et forstørrelsesglas der forstørrer teksten 'Frequently asked questions'.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest almindelige spørgsmål

Billede af elever der med deres kroppe danner ordet SOSU med et hjerte omkring

Uddannelser på SOSU-skolen

På SOSU-skolen i Nykøbing F., Vordingborg og Nakskov kan du tage uddannelserne social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og social- og sundhedshjælper. Alle uddannelserne starter med et grundforløb på 20 uger. Herefter følger et hovedforløb af forskellig varighed alt efter hvilken uddannelse du vælger. 

To personers fødder vises foran teksten 'Passion led us here' skrevet på fliserne de står på.

Kurser

Er du uddannet inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område kan du blive opkvalificeret via vores AMU-kurser og efteruddannelse. Vi har også særligt tilrettelagte kurser for kommuner og virksomheder.