Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Tre unge elever sidder i gruppearbejde og kigger sammen på en computer.

Foto: Randi Kofoed Jørgensen

Grundforløb 1 og 2

For at tage en uddannelse som SOSU-assistent, SOSU-hjælper eller pædagogisk assistent skal du først igennem et grundforløb i Nykøbing F, Nakskov eller Vordingborg. Vælg det grundforløb der passer til dig på listen nedenfor og læs om hvad det indeholder.


Før du kan starte på hovedforløbet på den uddannelse du gerne vil tage, så skal du igennem grundforløb først.

Hvilket grundforløb du skal tage afhænger først og fremmest af din alder, men også af din uddannelsesparathed. I listen nedenfor kan du læse om de forskellige grunduddannelser.

 

Grundforløb 1 er for dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Du kan også vælge grundforløbet hvis det er under to år siden, du afsluttede folkeskolen.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Derefter kan du starte på Grundforløb 2.

Uddannelsens indhold

På uddannelsen arbejder vi med forskellige temaer, hvor du fx lærer noget om samfundet, kommunikation og innovation. Derudover har vi grundfagene dansk og valgfag, som du kan bruge i din videre uddannelse. Vi arbejder med krop og bevægelse og inddrager digitale medier i undervisningen. Alle SOSU uddannelser kan tages som EUX.

Optagelse på Grundforløb 1
For at blive optaget skal du minimum have opnået karakteren 02 i både dansk og matematik fra folkeskolen. Du skal også medsende din studievalgsportfolio og være erklæret uddannelsesparat.

Hvis du mangler noget for at blive optaget, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve efter en samtale med en uddannelseskonsulent på skolen. Prøven er skriftlig. Du skal være opmærksom på, at du kun kan optages på Grundforløb 1 én gang.

For at søge ind på Grundforløb 1, skal du logge på optagelse.dk med MitID. er du i tvivl om hvordan du gør, så kan du læse denne vejledning.

Du kan gå videre
Når du har afsluttet Grundforløb 1, kan du gå videre på Grundforløb 2, hvor du skal vælge, om du vil rette din uddannelse mod social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelsen eller søge ind på en anden uddannelse på andre erhvervsskoler.

Grundforløb 2 er for dig, der afsluttede folkeskolen for over 2 år siden, eller har afsluttet Grundforløb 1. Du skal inden start vælge, om du vil følge et forløb, der retter sig mod uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller til pædagogisk assistent.

Grundforløb 2 varer 20 uger.

Uddannelsens indhold og dine muligheder bagefter
På Grundforløb 2 arbejder du med forskellige temaer, der alle har som mål, at du bliver gjort klar til at kunne søge ind på enten uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller på uddannelsen til pædagogisk assistent.

Derudover har du forskellige grundfag og du bliver certificeret i brandbekæmpelse og førstehjælp.

Der er også undervisning ude i praksis. Enten i ældreplejen eller i en børneinstitution.

For at søge ind på grundforløb 2, skal du enten

  • Have gennemført grundforløb 1
  • Have opnået karakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolen. Har du ikke det, har du mulighed for at deltage i en optagelsesprøve på skolen. Prøven er skriftlig. Kontakt skolen på telefon 5485 3800 eller via vores Facebookside, så vi sammen kan finde din vej til at blive optaget på grundforløb 2.
  • Have erhvervserfaring og have opnået karakteren 02 i dansk og matematik fra folkeskolen
  • Have en uddannelsesaftale

Optagelse på Grundforløb 2

For at søge ind på Grundforløb 2, skal du logge på optagelse.dk med MitID. er du i tvivl om hvordan du gør, så kan du læse denne vejledning.

Vejledningsmateriale om optagelsesprøven til erhvervsuddannelserne

Særligt for grundforløb 2 mod pædagogisk assistent er, at optaget er underlagt en centralt udmeldt kvote. SOSU Nykøbing Falster udvælger de bedst kvalificerede blandt ansøgerne med udgangspunkt i besvarelsen af følgende skema.

For dig, der har behov for en lille optakt til dit grundforløb.

Grundforløb+ er for dig, der ikke helt er klar til start på SOSU-uddannelsernes grundforløb endnu, men som gerne vil det!

Måske er du usikker på, om uddannelse er den rette vej for dig lige nu, måske kommer du fra en anden branche og vil se om SOSU skal være din nye vej. Måske har du gået på sprogskole de seneste år, været sygemeldt eller af andre årsager været ude af arbejdsmarkedet i en periode.

Da kan Grundforløb+ være en god indledning til start på uddannelse.

Grundforløbet varer 10 uger, og tilrettelægges med afsæt i dine forudsætninger. Du får mulighed for at styrke dine kompetencer, du kan snuse til faget og vænne dig til hverdagens nye rammer på skolen.

Således vil du med Grundforløb+ have fået et forspring, når du senere starter på Grundforløb 2 sammen med andre nye på SOSU-uddannelserne.

Grundforløbet afsluttes ikke med eksamen, men med ”bestået/ikke bestået”.

Uddannelsens indhold
Du vil opleve en helt ny form for skolegang, hvor vi er aktive og afprøver det, vi lærer i praksis.

Du vil møde forskellige temaer. Du vil lære noget om samfundet, om arbejdspladser, kommunikation og innovation. Du får også dansk og valgfag relateret til din videre uddannelse. Vi arbejder med bevægelse og du kommer til at stifte bekendtskab med ny velfærdsteknologi.

Vi arbejder med emner inden for sundhed og pædagogik, og gør dig klar til at starte på Grundforløb 2, som er næste skridt på vejen mod den uddannelsesretning, du kunne tænke dig.

Der arbejdes helhedsorienteret med erhvervsfag og kombinationsfag, som peger hen imod din fremtidige faglige profil som henholdsvis SOSU-hjælper eller SOSU-assistent.
Undervisningen foregår ofte i skolens faglokaler, der er indrettet til at spejle virkeligheden.

Når du har afsluttet Grundforløb+
Når du har gennemført Grundforløb+, får du et bevis. Du kan gå videre på SOSU-skolens Grundforløb 2 mod social- og sundhedshjælper-uddannelsen (SSH) eller social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA).

På Grundforløb+ introduceres du også til det videre uddannelsesforløb, og får bl.a. råd og vejledning til den ansøgning du skal skrive, når du skal søge elevplads i en kommune senere på Grundforløb 2.

Du kan også vælge at søge ind på en helt anden uddannelse på en anden erhvervsskole efter endt Grundforløb+ - men vi håber naturligvis, at du har lyst til at fortsætte i SOSU-retningen.

Søg ind på Grundforløb+

- For at søge ind på Grundforløb+, skal du logge på optagelse.dk med MitID. er du i tvivl om hvordan du gør, så kan du læse denne vejledning.
- Vælg den uddannelsesretning (grundforløb 2), du ønsker at starte på efter Grundforløb+
- Sæt flueben i ”Grundforløb+”.

For at starte på Grundforløb+ skal du have bestået dansk og matematik på folkeskole-niveau (02). Har du ikke bestået dansk og matematik, kan du få en samtale med en af skolens uddannelseskonsulenter, og herefter komme til en skriftlig optagelsesprøve - se hvordan du gør.

Unge elever, som går på FGU har mulighed for at afprøve grundforløb 1 eller grundforløb 2 mod SSH/SSA.

Du kan i løbet af max 5 uger afprøve om du har de faglige forudsætninger og motivationen for at begynde en uddannelse.

Du starter kombinationsforløbet sammen med de øvrige elever på grundforløb 1 eller grundforløb 2, og følger undervisningen på lige fod med de ordinære elever.

Hvis du trives med skolen og fagene, kan du blive indskrevet som ordinær elev efter max. 5 uger.

Hvis du ikke er klar til at fortsætte på uddannelsen, kan du vende tilbage til dit FGU-forløb uden at have brugt 1 af dine 3 forsøg på EUD.

BEMÆRK: Ved tilmelding til kombinationsforløbet skal vi have dokumentation for, at du lever op til adgangskravene for en erhvervsuddannelse. Du kan ikke komme til optagelsesprøve på SOSU-skolen.

Tilmelding

OBS!: Du skal ikke søge om optagelse til grundforløb. Kontakt Uddannelseskonsulent Camilla Andersen, mail: cama@sosunyk.dk, telefon: 9117 7939 vedrørende tilmelding og spørgsmål til kombinationsforløbet.

Mød elever på SOSU Nykøbing Falster og hør hvad de har at sige om skolen og uddannelserne
Find flere oplysninger om frister og optagelseskrav


Et skilt der viser ud i fremtiden med teksten "Dreamjob".

Ansøg og optag til uddannelserne på SOSU-skolen

Der er løbende optag henover året til uddannelserne social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og SOSU-hjælper. Lige nu skal du søge ind på grundforløb hos os for at komme i betragtning. 

En brik mangler i et puslespil

Mangler du noget?

Lever du ikke op til alle optagelseskrav?

Opslagstavle med post-its med forskellige kompetencer skrevet på

Real­kompetencevurdering

Hvis du er over 25 år, skal du have en realkompetencevurdering


Scrabble-brikker danner ordet 'search' på en række

Find en vejleder

Ring, skriv eller kig forbi

Billede af et forstørrelsesglas der forstørrer teksten 'Frequently asked questions'.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest almindelige spørgsmål

En spareko med 'I love you' skrevet på siden

Økonomi under uddannelse

Er du i tvivl om du har råd til uddannelse?

Tre elever sidder og kigger koncentreret på hver deres laptop

Søg ind på grundforløb?