Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Skolepige hopper i jubel midt på en træbro

Intro og brobygning

Skolen udbyder introforløb og brobygning for elever i 8., 9. og 10. klasse.


Introduktionsforløbene giver eleven et kendskab til vores uddannelser og muligheder for videre uddannelse indenfor sundhedsområdet og det pædagogiske område. Eleven vil få kendskab til hverdagen på SOSU Nykøbing F., og måden der bliver undervist på.

Derved giver forløbet forhåbentligt en hjælp til afklaring omkring uddannelsesvalg.

Introduktionsforløb for 8. klasse

Introduktionsforløb for 8. klasse varer 2 dage. Her møder eleverne social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse i et meget praktisk perspektiv.

Brobygning for 9. klasse

Brobygning for 9. klasse er for de elever, der endnu ikke er helt afklaret med valg af ungdomsuddannelse. Indholdet er praktisk orienteret, introducerende og vejledende i forhold til grundforløb 1, samt social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Brobygning i 9. klasse varer en uge.

Brobygning for 10. klasse

Brobygning for 10. klasse er rettet mod grundforløb 1 og selve hovedforløbene, altså social- og sundhedsuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelse. Derfor er aktiviteterne på disse brobygningsforløb typiske eksempler på aktiviteter hentet direkte fra de to uddannelser. Forløbene varer fra 2 til 5 dage.

Individuelle forløb

Udover de obligatoriske brobygningsforløb tilbyder og tilrettelægger skolen endvidere individuelle brobygningsforløb i samarbejde med UU Guldborgsund, UU Lolland og Ungecentret i Vordingborg kommune.

Hvordan deltager jeg?

UU-vejlederen på din skole ved, hvornår næste intro- eller brobygningsforløb starter.

Mødetid

Vi starter hver undervisningsdag kl. 8.10 og det er også det tidspunkt du skal møde ind. Slut tidpunkt vil stå under beskrivelsen af de enkelte forløb.

Du skal være opmærksom på, at der er flere adresser på SOSU. Det vil fremgå via UNOUNG, hvilken adresse du skal møde ind på.

SOSU Nykøbing
Vestensborg Allé 78
4800 Nykøbing F.
Skolen ligger 10 minutters gang fra Nykøbing F. station.
Der er mulighed for at gå i kantinen på CELF (1 min. gang fra skolen). Der er også mulighed for at lægge din madpakke i køleskab.

SOSU afdeling Vordingborg
Næstved 3
4760 Vordingborg
Skolen ligger 5 minutters gang fra Vordingborg station.
Der er desværre ingen kantine.

SOSU afdeling Nakskov
Campus Nakskov, afsnit 4
Søvej 6
4900 Nakskov
Skolen ligger 10 minutters gang fra Nakskov station.
Der er mulighed for at gå i kantinen på Campus Nakskov.

Sygemelding
Hvis du er syg skal du sygemelde dig på hovednr. 5485 3800 fra kl. 7.30.

Kantine

Der er mulighed for at gå i kantinen på CELF (1 min. gang fra skolen).

Billede af elever der med deres kroppe danner ordet SOSU med et hjerte omkring

Uddannelser på SOSU-skolen

På SOSU-skolen i Nykøbing F., Vordingborg og Nakskov kan du tage uddannelserne social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og social- og sundhedshjælper. Alle uddannelserne starter med et grundforløb på 20 uger. Herefter følger et hovedforløb af forskellig varighed alt efter hvilken uddannelse du vælger. 

Et vejskilt hvor der på engelsk står Choice og en pil der peger i hver sin retning.

Vejledning

Du har forskellige muligheder for at få hjælp og støtte til at komme ind på og gennemføre din uddannelse.