Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Skolepige hopper i jubel midt på en træbro

Intro og brobygning

Skolen udbyder introforløb og brobygning for elever i 8., 9. og 10. klasse.


Introduktionsforløbene giver eleven et kendskab til vores uddannelser og muligheder for videre uddannelse indenfor sundhedsområdet og det pædagogiske område. Eleven vil få kendskab til hverdagen på SOSU Nykøbing F., og måden der bliver undervist på.

Derved giver forløbet forhåbentligt en hjælp til afklaring omkring uddannelsesvalg.

Introduktionsforløb for 8. klasse

Introduktionsforløb for 8. klasse varer 2 dage. Her møder eleverne social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse i et meget praktisk perspektiv.

Brobygning for 9. klasse

Brobygning for 9. klasse er for de elever, der endnu ikke er helt afklaret med valg af ungdomsuddannelse. Indholdet er praktisk orienteret, introducerende og vejledende i forhold til grundforløb 1, samt social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Brobygning i 9. klasse varer en uge.

Brobygning for 10. klasse

Brobygning for 10. klasse er rettet mod grundforløb 1 og selve hovedforløbene, altså social- og sundhedsuddannelsen eller pædagogisk assistentuddannelse. Derfor er aktiviteterne på disse brobygningsforløb typiske eksempler på aktiviteter hentet direkte fra de to uddannelser. Forløbene varer fra 2 til 5 dage.

Individuelle forløb

Udover de obligatoriske brobygningsforløb tilbyder og tilrettelægger skolen endvidere individuelle brobygningsforløb i samarbejde med UU Guldborgsund, UU Lolland og Ungecentret i Vordingborg kommune.

Hvordan deltager jeg?

UU-vejlederen på din skole ved, hvornår næste intro- eller brobygningsforløb starter.

Mødetid

Vi starter hver undervisningsdag kl. 8.10 og det er også det tidspunkt du skal møde ind.

Kantine

Der er mulighed for at gå i kantinen på CELF (1 min. gang fra skolen). Der er også et køleskab, hvis du selv har mad med.

Transport

Skolen ligger ti minutters gang fra Nykøbing F. station.

Billede af elever der med deres kroppe danner ordet SOSU med et hjerte omkring

Uddannelser

Læs om de uddannelser du kan tage på SOSU

Et vejskilt hvor der på engelsk står Choice og en pil der peger i hver sin retning.

Vejledning

Du har forskellige muligheder for at få hjælp og støtte til at komme ind på og gennemføre din uddannelse.