Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Voksne mennesker sidder i en gruppe og debatterer

Oplæringsvejlederkurser

Nu kan du tage tre forskellige målrettede oplæringsvejlederkurser, som hjælper dig til at opnå større faglighed i dine vejlederopgaver.


Vi udbyder en række kurser målrettet oplæringsvejledere i sundhedsområdet og det pædagogiske område. 

På oplæringsvejlederkurserne opnår du viden og kompetencer, så du kan varetage din rolle som oplæringsvejleder med professionalisme og rådgive dine elever på bedste vis.

Oplæringsvejleder basismodul

Oplæringsvejlederuddannelsens basismodul er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning af elever. Du lærer blandt andet at vejlede eleverne til at udvikle deres faglige kompetencer og hjælpe dem til at navigere i organisationen.

Du kan tage dette kursus både hvis du arbejder med elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Du kan tilmelde dig oplæringsvejleder basismodulet på voksenuddannelse.dk. 

Oplæringsvejleder overbygning

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for oplæringsvejledere, der har gennemført basisuddannelsen som oplæringsvejleder og som har særlige funktioner i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af uddannelsesopgaven for elever.

På kurset kan du lære at anvende innovative metoder, der understøtter elevens læring i praksis. Du vil opnå viden om basale begreber og metoder i konfliktløsning, så du bliver i stand til at forebygge og håndtere konflikter i oplæringsvejledning. Du vil også under uddannelsen lære at anvende metoder til kollegial supervision, der understøtter udvikling af din og dine kollegers oplæringsvejlederpraksis.

Du kan vælge at tage kurset mod vejledning af elever på enten pædagogisk assistentuddannelsen eller social- og sundhedshjælper og -assistentuddannelsen.

Du kan tilmelde dig oplæringsvejlederoverbygning på voksenuddannelse.dk.

Oplæringsvejleder - særlig indsats

Uddannelsen som oplæringsvejleder - særlig indsats klæder dig på til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken.

Under uddannelsen lærer du blandt andet at arbejde med eleven ud fra dennes ressourcer og tage højde for elevens særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. Du lærer også at reflektere over din egen rolle i vejledningssituationen.

Det er en forudsætning, at du har gennemført som minimum oplæringsvejleder basismodulet for at gennemføre denne uddannelse. Du kan tage dette kursus både hvis du arbejder med elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Du kan tilmelde dig oplæringsvejleder - særlig indsats på voksenuddannelse.dk.

Om oplæringsvejlederuddannelserne

Uddannelserne er ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) og for dig, der vil have kvalifikationer og kompetencer til et arbejdsmarked i udvikling.

Uddannelserne er gratis at deltage i for målgruppen, som er kortuddannede eller ufaglærte. Din arbejdsgiver kan modtage VEU-godtgørelse, mens du er på AMU-kursus.

Spørgsmål til uddannelsen?

Spørg Sabrina

En kop cappucino med hjerte i mælkeskummet og en laptop ved siden af.

Info til arbejdsgivere om kurser og efteruddannelse

Har du eller dine medarbejdere brug for en opgradering? Vi tilbyder særligt tilrettelagte kursusforløb.

Røde æbler på et træ og en hånd der er ved at plukke et af dem

Kurser for ledige

Er du ledig, så har du måske ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

En gruppe studerende sidder i sofaer og debatterer.