Spring navigationen over og gå direkte til indhold
En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Foto: Randi Kofoed Jørgensen

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistenten arbejder med livskvalitet for samfundets ældre, svage og syge, det sker på sygehuse, i psykiatrien, på plejecentre, på specialinstitutioner eller i hjemmeplejen.


Uddannelsen til social- og sundhedsassistent (hovedforløb) varer cirka 2 år og 10 måneder og veksler imellem skoleperioder og oplæring. Der er 48 ugers teori og cirka 98 ugers oplæring. 

På uddannelsen arbejder du med følgende fag:

  • Mødet med borgeren og patienten
  • Det sammenhængende borger- og patientforløb
  • Kvalitet og udvikling
  • Somatisk sygdom og sygepleje
  • Psykisk sygdom og sygepleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • Farmakologi og medicinhåndtering

Derudover grundfagene:

  • Dansk
  • Naturfag
  • Engelsk (valgfrit)

Oplæringsperioderne

Der er tre oplæringsperioder fordelt på sygehus, i psykiatrien og hjemmeplejen/plejehjem.

I oplæringsperioderne arbejder du 37 timer om ugen og du må påregne også at skulle arbejde i nogle weekender og aften/nat. Det er oplæringsstedets arbejdstider, der afgør dine mødetider.

Du kan finde mere information om praktik og hvordan du søger oplæringssted her.

Optagelseskrav

For at kunne søge social- og sundhedsassistentuddannelsen, skal du enten:

Er du 25 år eller derover tilrettelægges din uddannelse med udgangspunkt i erfaring og evt. tidligere uddannelse. Du skal derfor kontakte en uddannelseskonsulent på skolen.

Muligheder

Med en social- og sundhedsassistentuddannelse kan du blandt andet arbejde i psykiatrien, på sygehuse, på plejecentre og i hjemmeplejen.

Får du lyst til at videreuddanne dig efter social- og sundhedsassistentuddannelsen har du mulighed for at søge ind på uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, bioanalytiker, pædagog, socialrådgiver, tandplejer og andre mellemlange videregående uddannelser.

 

 

Hvad kan jeg blive? Youtuberen Rasmus Brohave er social- og sundhedsassistent for en dagHusk en alternativ tekst

Grundforløb

Der findes forskellige grundforløb tilpasset din alder og behov. 

En spareko med 'I love you' skrevet på siden

Økonomi under uddannelse

Er du i tvivl om du har råd til uddannelse?

En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Oplæring

Søg en elevplads til hovedforløbet

Har du brug for hjælp? Spørg Gitte

Gitte Guttner

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

En kvinde står og holder et hjerte foran sig. Hun er iklædt værnemidler og i baggrunden står en sygeseng.

Hvornår kan jeg starte?