Spring navigationen over og gå direkte til indhold
En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Foto: Randi Kofoed Jørgensen

Social- og sundhedsassistent

Uddan dig til en spændende hverdag. Social- og sundhedsassistenten arbejder med livskvalitet for samfundets ældre, svage og syge på sygehuse, i psykiatrien, på plejecentre, på institutioner eller i hjemmeplejen.


Hvad indeholder uddannelsen til SOSU-assistent?

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent (hovedforløb) varer 2 år, 9 måneder og 3 uger. Den veksler mellem skoleperioder og oplæring. Der er 48 ugers teori og cirka 98 ugers oplæring. 

På uddannelsen arbejder du med følgende fag:

  • Mødet med borgeren og patienten
  • Det sammenhængende borger- og patientforløb
  • Kvalitet og udvikling
  • Somatisk sygdom og sygepleje
  • Psykisk sygdom og sygepleje
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • Farmakologi og medicinhåndtering

Derudover grundfagene:

  • Dansk
  • Naturfag
  • Engelsk (valgfrit)

Oplæringsperioderne

Der er tre oplæringsperioder fordelt på sygehus, i psykiatrien og hjemmeplejen/plejehjem.

I oplæringsperioderne arbejder du 37 timer om ugen og du må påregne også at skulle arbejde i nogle weekender og aften/nat. Det er oplæringsstedets arbejdstider, der afgør dine mødetider.

Du kan finde mere information om praktik og hvordan du søger oplæringssted her.

Optagelseskrav

For at kunne søge social- og sundhedsassistentuddannelsen, skal du enten:

Er du 25 år eller derover tilrettelægges din uddannelse med udgangspunkt i erfaring og evt. tidligere uddannelse. Du skal derfor kontakte en uddannelseskonsulent på skolen.

Muligheder

Med en social- og sundhedsassistentuddannelse kan du blandt andet arbejde i psykiatrien, på sygehuse, på plejecentre og i hjemmeplejen.

Får du lyst til at videreuddanne dig efter social- og sundhedsassistentuddannelsen har du mulighed for at søge ind på uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, bioanalytiker, pædagog, socialrådgiver, tandplejer og andre mellemlange videregående uddannelser.

Kvinde kigge op mod himlen tænksomt og smiler.

Hvad er forskellen på en sygeplejerske og en SOSU-assistent?

Overvejer du en karriere inden for sundhedssektoren? Som sygeplejerske eller SOSU-assistent spiller du en afgørende rolle for patienter eller ældre. Men hvad er egentlig forskellen?

Tre unge elever sidder i gruppearbejde og kigger sammen på en computer.

Grundforløb 1 og 2

For at tage en uddannelse som SOSU-assistent, SOSU-hjælper eller pædagogisk assistent skal du først igennem et grundforløb i Nykøbing F., Nakskov eller Vordingborg.

En spareko med 'I love you' skrevet på siden

Økonomi under uddannelse

Er du i tvivl om du har råd til uddannelse?

En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Oplæring

Søg en elevplads til hovedforløbet

Har du brug for hjælp? Spørg Gitte

Gitte Guttner

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

En kvinde står og holder et hjerte foran sig. Hun er iklædt værnemidler og i baggrunden står en sygeseng.

Hvornår kan jeg starte?