Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Skydeskive med mærker fra pile, der mere eller mindre har ramt plet.

Skolens selvevaluering 2022

I 2022 blev der stillet skarpt på øget gennemførsel og rette kompetencer til eleverne på SSA hovedforløbene.


SOSU Nykøbing Falster gennemførte den årlige selvevalueringsdag torsdag den 2. juni 2022 kl. 8.00-12.00 med overskriften

Evaluerings- og udviklingsdag om øget gennemførsel på SSA-uddannelsen”

Deltagerkredsen bestod af repræsentanter fra
- Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommune
- Region Sjælland
- FOA
- SSA elever fra SOSU Nykøbing Falster
- SSA undervisere fra SOSU Nykøbing Falster
- Uddannelseskonsulenter fra SOSU Nykøbing Falster
- Ledelse fra SOSU Nykøbing Falster

Programmet var delt op i to afdelinger for at drøfte 2 temaer,
som det lokale uddannelsesudvalg (LUU) fandt relevante for
årets selvevaluering: 

Tema 1: Vi skal øge gennemførslen på SSA-uddannelsen 
Drøftelse: Årsager til frafald samt mulige måder at nedbringe frafaldet på.

Tema 2: SSA-eleverne skal have de rette kompetencer”
Drøftelse: Kan arbejdsgiver og skole klæde eleverne bedre på til oplæringen, og hvordan styrkes overgangen?

Temaerne blev drøftet i blandede grupper, så alles perspektiver på frafaldsårsager og elevkompetencer kom i spil. Dette skete med afsæt i elevernes oplevelser på baggrund af gennemført fokusgruppe-interview med SSA-elever forud for dagen.

Se opfølgningsplanen 2022

Mange oplagte initiativer kom på tale på selvevalueringsdagen. Både på skolens banehalvdel, i oplæringen og tiltag vi kunne iværksætte i fællesskab. På baggrund af denne bruttoliste besluttede skolens ledelse efterfølgende at arbejde videre med fem tiltag, der således er indeholdt i skolens opfølgningsplan 2022.

Skolens kvalitets-arbejde

Læs mere her!

Anna Nyborg Mortensen

Kommunikations- og udviklingskonsulent