Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Uddannelser

SOSU-skolen huser tre forskellige erhvervsuddannelser, som alle starter med et grundforløb. Læs mere om grundforløbene og uddannelserne her.


Husk en alternativ tekst

Grundforløb

Der findes forskellige grundforløb tilpasset din alder og behov. 

Social- og sundhedshjælper går tur sammen med en ældre mand i kørestol

Social- og sundhedshjælper

Vil du fremme trivsel og sundhed og har du et stærkt omsorgsgen?

En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Social- og sundhedsassistent

Vil du arbejde med livskvalitet?

Dreng på en stor gynge, som bliver skubbet af en voksen kvinde

Pædagogisk Assistent

Vil du arbejde med børn, unge eller voksne med særlige behov?

Billedet viser en badeand med studenterhue og eksamensbevis

EUX Velfærd

Erhvervsuddannelse og studentereksamen i ét

Et skilt der viser ud i fremtiden med teksten "Dreamjob".

Ansøg og optag til uddannelserne på SOSU-skolen

Der er løbende optag henover året til uddannelserne social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og SOSU-hjælper. Lige nu skal du søge ind på grundforløb hos os for at komme i betragtning. 

En mand i kørestol og en gående kvinde går tur sammen

Se mere om ansøgning og holdstart