Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Skydeskive med mærker fra pile, der mere eller mindre har ramt plet.

Skolens selvevaluering 2021

I 2021 blev der stillet skarpt på to temaer: Øget gennemførsel for eleverne på grundforløb 2, sundhedsfaglig retning, samt udvikling af kvaliteten gennem skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag (FPDG) og undervisningsevalueringer


SOSU Nykøbing Falster gennemførte den årlige selvevalueringsdag den 14. april 2021

Deltagerkredsen bestod af uddannelseskonsulenter, undervisere, elever, udviklingskonsulent, ledelse og samarbejdspartnere (kommuner).

Programmet var delt op i to afdelinger for at drøfte 2 temaer, som det lokale uddannelsesudvalg LUU fandt relevante for årets selvevaluering. 

Drøftelsen af tema 1 Vi vil øge gennemførslen på GF2 SU ved at styrke trivslen i elevsamarbejdet og forbedre elevernes læringsmiljø blev struktureret i 4 afsnit og særligt GF2-eleverne blev hørt omkring deres oplevelse af uddannelsesrejsen.
- Preboarding (Før start på skolen)
- Onboarding (Ny på skolen)
- Overboarding (Overgange skole-praktik)
- Surfboarding (Fastholdelse, når det går op og ned)

Drøftelse af tema 2: Vi vil udvikle kvaliteten gennem vores fælles pædagogisk didaktiske grundlag (FPDG) og undervisningsevalueringer var centreret omkring skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag (FPDG) og elevernes værdi af skolens fremtidige undervisningsevalueringer.

Se opfølgningsplanen 2021

På baggrund af selvevalueringen har skolen udarbejdet en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov og vejen til målet.
En række indsatser er planlagt og flere er allerede igangsat herefter.

Selvevalueringens tema 1 førte til indsatser på især preboarding og onboarding området, ligesom overgange blev et centralt indsatsområde. Frafaldsårsager undersøges nærmere, for at skolen kan sætte bedst muligt ind for at mindske fraværet fremadrettet.
Overskriften "styrke elevsamarbejdet og forbedre elevernes læringsmiljø" blev inkluderet i tema 2 i stedet for.

Selvevalueringens tema 2 gav skolen et godt afsæt for at arbejde videre med udvikling af de allerede planlagte undervisningsevalueringer, der implementeres i 2022 på hele skolen.

Skolens kvalitets-arbejde

Læs mere her!

Anna Nyborg Mortensen

Kommunikations- og udviklingskonsulent