Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Fire voksne elever foran demonstrationsstuen på Uddannelsescenter Vordingborg

Afdelingen i Vordingborg

Tag første del af din SOSU-uddannelse i Vordingborg i vores afdeling på VUC Storstrøm.


I Vordingborg har du mulighed for at tage Grundforløb 1 og 2 mod social- og sundhedsuddannelserne, samt grundforløb til EUX Velfærd for social- og sundhedsuddannelserne. Derudover samarbejder vi med Vordingborg Kommune om et forløb de kalder Vordingborgmodellen SOSU Klar.

Som grundforløbselev på SOSU i Vordingborg, får du din daglige gang på VUC Storstrøm i Vordingborg, hvor SOSU har sin egen afdeling.

Hos SOSU i Vordingborg møder du et lille underviserteam bestående af tre fagligt engagerede undervisere, der har stort fokus på at arbejde med varierende undervisningsformer og vil klæde dig godt på til hovedforløbet, der består både af skole- og praktikperioder.

Som elev træder du ind i et fagligt fællesskab, der kredser om sundhed, omsorg og pædagogik. Du bliver en del af et nærværende og relationsorienteret undervisningsmiljø, hvor underviserne lægger stor vægt på, at alle elever bliver set og får de bedst mulige forudsætninger for udvikling både menneskeligt og fagligt.

Du kan søge elevplads i Vordingborg Kommune, så dine praktikperioder kommer til at finde sted her.  Kommunen stiller praktikpladser til rådighed, så dem skal du ikke selv ud at finde.

Det er SOSU Nykøbing Falster, der står bag SOSU-uddannelserne i Vordingborg. På VUC Storstrøm i Vordingborg har vi vores helt egen afdeling med klasselokaler og rum til praksisnær undervisning inden for det pædagogiske og særligt det sundhedsfaglige område.

Selvom du starter din SOSU-uddannelse i Vordingborg, bliver du indskrevet som elev hos SOSU Nykøbing Falster, hvor du senere kan fortsætte din uddannelse på hovedforløbet.

 

SOSU-skolen i Nykøbing Falster fotograferet fra oven

SOSU-skolen i Nykøbing Falster

Her er der plads til at være elev. Vi bor i et nyt hus med blandt andet et hyggeligt bibliotek, en multisal til idræt, et kreativt værksted og en demonstrationsstue med alle redskaber til plejeområdet.

Indgangen til Campus Nakskov, afsnit 3

Tag din SOSU-uddannelse i Nakskov

Med en SOSU-uddannelse bliver du specialist i omsorg og pleje for ældre, handicappede og patienter. Tag hele uddannelsen til SOSU-hjælper eller grundforløb 2 til SOSU-assistent på Campus Nakskov.

Tre unge elever sidder i gruppearbejde og kigger sammen på en computer.

Grundforløb 1 og 2

For at tage en uddannelse som SOSU-assistent, SOSU-hjælper eller pædagogisk assistent skal du først igennem et grundforløb i Nykøbing F., Nakskov eller Vordingborg.

Billede af elever der med deres kroppe danner ordet SOSU med et hjerte omkring

Uddannelser på SOSU-skolen

På SOSU-skolen i Nykøbing F., Vordingborg og Nakskov kan du tage uddannelserne social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og social- og sundhedshjælper. Alle uddannelserne starter med et grundforløb på 20 uger. Herefter følger et hovedforløb af forskellig varighed alt efter hvilken uddannelse du vælger. 

To undervisere står og taler sammen.

SOSU-skolen flytter sammen med VUC Storstrøm i Vordingborg

Næsten 23% af de voksne studerende på Almen Voksenuddannelse på VUC fortsætter på en SOSU-uddannelse, når de er færdige. Derfor samarbejder VUC Storstrøm og SOSU Nykøbing Falster for at styrke den positive udvikling.