Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Kvinde sidder på en bænk og tænker.

Hvad er forskellen på en SOSU-hjælper og en SOSU-assistent?

Går du og undrer dig over hvad forskellen er på en SOSU-hjælper og en SOSU-assistent? Eller forestiller du dig, at det er én og samme uddannelse? Så læs med her og måske bliver du klogere. 


SOSU-hjælper

En SOSU-hjælper kan arbejde i fx hjemmeplejen eller på plejecentre med ældre eller handicappede.

Den primære opgave er, at sørge for den daglige pleje og omsorg, samt sikre borgeren en god livskvalitet.

Det gøres ved at hjælpe borgeren med de daglige gøremål, de ikke selv kan mestre, som fx personlig hygiejne, rengøring, tilberedning af mad, hjælpe med at komme i eller ud af sengen, mm.

Det er også SOSU-hjælperens opgave at holde øje med borgerens vitale tegn og give oplysninger videre til sin kollega SOSU-assistenten eller sygeplejersken, hvis der er grund til bekymring for borgerens helbred.

Ikke mindst er det en vigtig del af opgaven, at have en god kommunikation med borgeren, da det i mange tilfælde er SOSU-hjælperen, der er borgerens primære, daglige kontakt.

SOSU-hjælperen er derfor en vigtig del af borgerens liv og er med til at skabe livskvalitet for dem.

Uddannelsen til SOSU-hjælper består af et grundforløb på 20 uger og et hovedforløb på 1 år og 2 måneder.

Grundforløbet kan du tage på Campus Nakskov, på SOSU-skolen i Nykøbing F. eller på skolens afdeling i Vordingborg.

Hovedforløbet kan du tage enten på Campus Nakskov eller på SOSU-skolen i Nykøbing F. 

SOSU-assistent

En unge pige i kittel smiler.

En SOSU-assistent har en lidt længere uddannelse bag sig end en SOSU-hjælper og kan derfor også stå for patientpleje i form af fx medicindosering, måle blodsukker, give insulin, mm.

En SOSU-assistent vil du møde i ældreplejen, i psykiatrien eller på sygehusene, hvor de tager sig af professionel pleje og omsorg af patienter med fx kroniske lidelser, ældre eller handicappede.

SOSU-assistenter er med til at gøre en stor forskel både for de mennesker de tager sig af, men også for de faglige kolleger, de arbejder sammen med.

Blandt de vigtige opgaver er at observere ændringer i patientens/borgerens tilstand og indvie læge eller sygeplejerske, så der tages hånd om det.

Uddannelsen er adgangsgivende til videreuddannelse på en række velfærdsuddannelser, bl.a. sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut eller tandplejer.

Uddannelsen til SOSU-assistent består af grundforløb på 20 uger og derefter hovedforløb på 2 år, 9 måneder og 3 uger.

Grundforløbet kan du tage på Campus Nakskov, på SOSU-skolen i Nykøbing F. eller på skolens afdeling i Vordingborg. Hovedforløbet til SOSU-assistent kan du kun tage på SOSU-skolen i Nykøbing F.

Kvinde i kittel læner sig ind over skulderen på en ældre kvinde i kørestol og de smiler til hinanden.

Tag hele din uddannelse til SOSU-hjælper eller start din uddannelse til SOSU-assistent i Nakskov

Du kan tage hele uddannelsen til SOSU-hjælper i Nakskov. Du kan også tage de første 20 uger af uddannelsen (grundforløb 2) til SOSU-assistent. Uddan dig til en spændende hverdag, hvor du hver dag gør en forskel for andre. 

Social- og sundhedshjælper sammen med en ældre kvinde i kørestol.

Social- og sundhedshjælper

Vil du fremme trivsel og sundhed og har du et stærkt omsorgsgen? Social- og sundhedshjælperen arbejder med at skabe den bedst mulige livskvalitet for den enkelte borger i hjemmeplejen eller på plejecentre. Tag uddannelsen i Nykøbing F. eller Nakskov.

En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Social- og sundhedsassistent

Vil du arbejde med professionel omsorg og pleje i en omskiftelig hverdag? Social- og sundhedsassistenten (SSA) tager sig af samfundets ældre, svage og syge på sygehuse, i psykiatrien, på plejecentre, på institutioner eller i hjemmeplejen.

Kvinde kigge op mod himlen tænksomt og smiler.

Hvad er forskellen på en sygeplejerske og en SOSU-assistent?

Overvejer du en karriere inden for sundhedssektoren? Som sygeplejerske eller SOSU-assistent spiller du en afgørende rolle for patienter eller ældre. Men hvad er egentlig forskellen?