Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Kvinde kigge op mod himlen tænksomt og smiler.

Hvad er forskellen på en sygeplejerske

og en SOSU-assistent?

Overvejer du en karriere inden for sundhedssektoren? Som sygeplejerske eller SOSU-assistent spiller du en afgørende rolle for patienter eller ældre. Men hvad er egentlig forskellen? Læs med her.


Uanset om du vælger at blive SOSU-assistent eller sygeplejerske, så kan du se frem til en karriere inden for sundhedssektoren, hvor du kan gøre en vigtig forskel i menneskers liv. Uddannelsesvalget afhænger af dine interesser, ambitioner og hvor dybt du ønsker at involvere dig i avanceret sundhedspleje og behandling.

Sygeplejerske

Mandlig sygeplejerske med værnemidler på og en sprøjte i hånden.

Som sygeplejerske er du ekspert i pleje og behandling. Du kan udføre komplekse behandlinger, overvåge patienters tilstand og sikre, at de får den bedst mulige pleje.

Du samarbejder med læger, specialister og andet sundhedspersonale for at sikre patienternes sundhed og velvære. Din ekspertise spænder bredt fra at administrere medicin til at udføre avancerede procedurer og give psykisk støtte til patienter og deres pårørende.

Uddannelsen kombinerer teoretisk viden med praktisk træning på sygehuse, den kommunale hjemmesygepleje, plejecentre, psykiatriske centre eller socialpsykiatrien.

Du vil lære om anatomi, sygdomslære, kommunikation med patienter, psykologi og ledelse inden for sundhedssektoren.

En sygeplejerskeuddannelse giver dig mulighed for at udvikle dine færdigheder og specialisere dig inden for forskellige områder af sundhedsplejen.

For at blive sygeplejerske skal du gennemgå en bacheloruddannelse i sygepleje. Uddannelsen tager 3 1/2 år og du skal have en adgangsgivende studentereksamen eller lignende for at søge om optagelse.

ELLER: Hvis du er uddannet SOSU-assistent, så er din uddannelse adgangsgivende til sygeplejerskeuddannelsen (og du behøver ikke en studentereksamen). Måske kan du endda få merit for nogle fag.

Du kan modtage SU under uddannelsen.

SOSU-assistent

En unge pige i kittel smiler.

Som SOSU-assistent yder du omsorg og pleje for mennesker, der har behov for hjælp. Du udfører sundhedsfaglige opgaver som medicindosering, måle blodsukker, måle blodtryk, mm. Du yder også personlig pleje, hygiejne og hjælper med praktiske opgaver for ældre eller patienter.

En SOSU-assistent vil du møde på  bl.a. sygehuse, hvor en af deres opgaver er, at observere patienternes tilstand og rapportere til sygeplejerske eller læge. De sikrer også den daglige pleje af patienterne og hjælper fx med bad, måltider og sengetøj. 

En SOSU-assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse, der kombinerer teoretisk undervisning med praktisk træning. Det betyder, at du er i oplæring  i hjemmeplejen, på plejecentre, på sygehuse og i socialpsykiatrien imellem skoleperioderne.

Du vil lære om anatomi, sygdomslære, kommunikation med borgerne, ergonomi og meget mere, så du har den faglige baggrund for at yde den korrekte pleje og støtte.

Uddannelsen er adgangsgivende til videreuddannelse på en række velfærdsuddannelser, bl.a. sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut eller tandplejer.

Du kan søge ind på uddannelsen med en afgangseksamen fra folkeskolen. 

Uddannelsen til SOSU-assistent består af grundforløb på 20 uger og derefter hovedforløb på 2 år, 9 måneder og 3 uger. 

Grundforløbet kan du tage på Campus Nakskov, på SOSU-skolen i Nykøbing F. eller på skolens afdeling i Vordingborg. Hovedforløbet til SOSU-assistent kan du kun tage på SOSU-skolen i Nykøbing F.

Du bliver ansat som elev på hovedforløbet og modtager elevløn.

En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Social- og sundhedsassistent

Vil du arbejde med professionel omsorg og pleje i en omskiftelig hverdag? Social- og sundhedsassistenten (SSA) tager sig af samfundets ældre, svage og syge på sygehuse, i psykiatrien, på plejecentre, på institutioner eller i hjemmeplejen.

Kvinde sidder på en bænk og tænker.

Hvad er forskellen på en SOSU-hjælper og en SOSU-assistent?

Går du og undrer dig over hvad forskellen er på en SOSU-hjælper og en SOSU-assistent? Eller forestiller du dig, at det er én og samme uddannelse?