Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Kvinde kigge op mod himlen tænksomt og smiler.

Hvad er forskellen på en
pædagogisk assistent og en pædagog?

Er du interesseret i at arbejde med mennesker og bidrage til deres udvikling og trivsel? Både pædagogiske assistenter og pædagoger spiller afgørende roller i at skabe et stimulerende og støttende miljø for børn, unge eller voksne med særlige behov. Men hvad er egentlig forskellen på de to uddannelser? Læs med her.


Uanset om du vælger at blive pædagogisk assistent eller pædagog, vil du få en meningsfuld karriere inden for pædagogisk arbejde. Valget af uddannelse afhænger af dine interesser, ambitioner og hvor dybt du ønsker at involvere dig i menneskers udvikling og læring.

Pædagogisk assistent

Som pædagogisk assistent yder du støtte og omsorg til børn eller til unge/voksne med særlige behov i deres daglige aktiviteter.

En pædagogisk assistentuddannelse giver dig de nødvendige værktøjer og færdigheder til at hjælpe mennesker med at udvikle sig socialt, fysisk og kognitivt.

Du vil være ansvarlig for at planlægge, igangsætte, tilpasse og fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter, der fremmer færdigheder, sociale kompetencer, kreativitet og personlig udvikling.

Som pædagogisk assistent vil du arbejde tæt sammen med pædagoger og specialister og bidrage til planlægning og udførelse af aktiviteter, der er tilpasset den enkeltes behov og forudsætninger.

Du vil støtte og vejlede børn, unge eller voksne i at lære nye færdigheder, forbedre deres selvstændighed og trives i deres miljø. 

En pædagogisk assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse, som kombinerer teoretisk undervisning med praktisk træning. Det betyder, at du kommer i oplæring imellem dine skoleperioder. Her vil du lære om specifikke pædagogiske metoder og tilgange til arbejdet.

Med din pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde mange forskellige steder, som fx daginstitutioner, skoler, SFO'er, specialskoler, botilbud eller beskyttet beskæftigelse.

Uddannelsen er adgangsgivende til videreuddannelse til fx pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut og fysioterapeut.

Du kan søge ind på uddannelsen med en afgangseksamen fra folkeskolen. 

Uddannelsen til pædagogisk assistent består af grundforløb på 20 uger og derefter hovedforløb på 2 år og 1 1/2 måneder.

Grundforløb og hovedforløb kan du  tage på SOSU-skolen i Nykøbing F.

Du bliver ansat som elev på hovedforløbet og modtager elevløn.

En gruppe mennesker sidder omkring et bord.

Pædagog

En pædagoguddannelse giver dig mulighed for at blive en skaber af læring og udvikling for børn eller for unge/voksne med særlige behov inden for forskellige aldersgrupper og på forskellige udviklingsniveauer.

Som pædagog vil du være ansvarlig for at planlægge og gennemføre pædagogiske aktiviteter, der fremmer færdigheder, sociale kompetencer, kreativitet og personlig udvikling.

Din opgave vil være at tilpasse pædagogiske aktiviteter og støtte til de individuelle behov og forudsætninger hos de mennesker du arbejder med.

Din rolle indebærer også at samarbejde med forældre og andre fagfolk for at sikre en helhedsorienteret indsats og en sammenhængende støtte.

Uddannelsen fokuserer på pædagogisk teori, metode og forskellige fagområder som inklusion, specialpædagogik og individuel tilrettelæggelse.

Du vil også få mulighed for at specialisere dig inden for områder som autismespektrumforstyrrelser, intellektuelle handicap eller kommunikationsvanskeligheder.

For at blive pædagog skal du gennemføre en bacheloruddannelse i pædagogik, der typisk varer 3 1/2 år. Du skal have en studentereksamen eller tilsvarende for at blive optaget på uddannelsen.

ELLER: Hvis du har uddannelse som pædagogisk assistent eller SOSU-assistent, er det adgangsgivende til pædagoguddannelsen. Måske kan du endda få merit for nogle fag.

Du kan modtage SU under pædagoguddannelsen. 

Dreng på en stor gynge, som bliver skubbet af en voksen kvinde

Pædagogisk assistent

Vil du arbejde med børn eller med unge/voksne med særlige behov? Du kan tage uddannelse til pædagogisk assistent i Nykøbing F., hvis du har bestået folkeskolen. Vi har optag to gange om året.

Fire unge elever sidder i en gruppe og kigger ind i en laptop, imens de debatterer det der er på skærmen.

Studiemiljø

Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel. Vores engagerede undervisere og uddannelseskonsulenter sørger for at skabe gode rammer for din uddannelse.

Et skilt der viser ud i fremtiden med teksten "Dreamjob".

Ansøg og optag til uddannelserne på SOSU-skolen

Der er løbende optag henover året til uddannelserne social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og SOSU-hjælper. Lige nu skal du søge ind på grundforløb hos os for at komme i betragtning.