Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Statsminister Mette Frederiksen ser smilende frem for sig imens hun går forbi. Bag hende går elever fra SOSU-skolen.

Statsministeren, Ældreministeren og borgmesteren kom forbi SOSU-skolen

Foto: Randi Kofoed Jørgensen

Statsminister Mette Frederiksen og Social- og Ældreminister Astrid Krag besøgte den 8. september SOSU-skolen i Nykøbing Falster. Her mødte de 150 engagerede SOSU-elever til en debat om fremtidens velfærd. Borgmesteren i Guldborgsund Kommune Simon Hansen slog også et slag forbi og lyttede interesseret til elevernes tanker om fremtiden.


8. september 2022

Fem spændte elever på SOSU Nykøbing Falster stod tålmodigt sammen med skolens direktør i indgangen til SOSU-skolen torsdag middag og ventede på fint besøg. Statsminister Mette Frederiksen, Ældreminister Astrid Krag og Borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen var lige på trapperne og spændingen i luften kunne skæres med en kniv.

Mette Frederiksen og Astrid Krag ankom til skolen og steg ud af de store, sorte ministerbiler og gik derefter målrettet og smilende hen mod den ventende velkomstkomité. Efter høflig hilsen på og et par venlige udvekslinger gik hele følget ned mod skolens multisal, hvor 150 SOSU-elever ventede.

Tre elevers uddannelsesrejse mod SOSU-faget

Statsministeren indledte mødet med eleverne med at fortælle om de udfordringer hun og hendes parti ser på sundhedsområdet, og hvor vigtig en rolle eleverne i salen kommer til at spille på fremtidens velfærdsområde. Hun opfordrede derefter tre elever til at fortælle deres historie om, hvordan de var nået hertil og hvad de forventede sig af fremtiden.

Camilla Riebeling Sørensen, som går på hovedforløbet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen, fortalte om sin rejse fra at være langtidsledig til at starte på et forberedende forløb på SOSU-skolen i samarbejde med kommunen. Hun blev så begejstret for faget, at hun tog uddannelse som social- og sundhedshjælper og nu har hun altså taget skridtet videre til assistent. Camillas historie er på alle mulige måder fortællingen om hvordan en uddannelse som SOSU kan hjælpe et menneske ind på arbejdsmarkedet selv efter lang tids fravær.

Renata Kozłowska kommer fra Polen og har gået på det forberedende forløb Vejen til SOSU, hvor hun har fået en introduktion til faget, til dansk kultur i forbindelse med sundhedsfagene og intensiv danskundervisning. Nu går hun på Grundforløb 2 og vil gerne være social- og sundhedsassistent. Renata fortalte om de fordele, der har været ved at være på Vejen til SOSU inden hun startede på uddannelsen, men også om de udfordringer der er, når man som udlænding gerne vil ind på arbejdsmarkedet i Danmark.

Lau Sundberg er lige startet på Grundforløb 1 efter 9. klasse. Han vil gerne tage social- og sundhedsassistentuddannelsen og så drømmer han om at læse videre bagefter til ambulanceredder. Han synes det giver god mening at tage en SOSU-uddannelse, fordi han undervejs opbygger en masse erfaring, som han kan bruge senere. 

Hvad skal der til for at vi kan skaffe hænder nok til ældreplejen og omsorgsarbejdet?

Efter de fine indlæg fra eleverne kunne debatten gå i gang. Eleverne i salen havde forberedt sig til dagen på de spørgsmål de gerne ville stille til politikerne under overskriften: Hvad skal der til for at vi kan skaffe hænder nok til ældreplejen og omsorgsarbejdet?

De overordnede budskaber fra politikerne var: Vi skal kigge på løn og bureaukratiet i sundhedsområdet. Uanset jeres høje idealer om at ville hjælpe andre mennesker, så kan man ikke betale husleje med idealer eller lysten til at arbejde med mennesker

Astrid Krag fortalte om den nye ældrelov, som er undervejs, hvor der er fokus på værdighed, selvbestemmelse og afbureaukratisering. "Vi skal lave noget der batter og vi lytter til jer der er i faget og har fået rigtig mange gode anbefalinger til hvad man kan gøre," fortalte ministeren.

Mette Frederiksen stemte i og fortsatte: " Vi skal turde stole på at I udfører jeres arbejde og bruger jeres faglighed og der derfor ikke er behov for at I skal underlægges en masse procedurer."

Fra salen kom også spørgsmål om hvordan man kan gøre uddannelserne mere attraktive og her havde Statsministeren et centralt budskab som hun gentog mange gange i løbet af debatten:  Vi skal gøre op med uddannelsessnobberiet, som vi desværre har i vores samfund. 

Derudover skal man ifølge de to politikere og se  på det råderum sosu’er har for at bruge deres faglighed. Der skal gøres op med de regler, der har indsnævret feltet. Og så skal der være en løn, så man kan få livet til at hænge sammen. 

Et andet spørgsmål fra eleverne handlede om borgernes rettigheder og om der er fokus på det i den nye ældrelov? Det kan fx være retten til selv at bestemme hvornår man skal op eller i seng, hvad man får at spise, etc.

Hertil blev der svaret at der er et ønske i regeringen om at vi skal tilbage til at personalet må bruge deres sunde fornuft og deres faglighed. Der skal være færre krav om dokumentering for at frigive ressourcer til pleje og omsorg. Der skal også tilføres flere ressourcer, så der er plads og tid til at SOSU'erne kan bruge deres faglighed. "Vi skal finde ind til hjertevarmen igen", som Mette Frederiksen udtalte og fortsatte: "Hvis vi laver flere regler for rettigheder for borgeren, så spænder vi også remmen ind om jeres råderum."

De svære spørgsmål

Til sidst i debatten blev der stillet nogle af de svære spørgsmål til politikerne. Er der udsigt til at vi får mere i løn? Dette spørgsmål blev mødt med et skævt smil og klare, ærlige svar. "Vi anerkender at løn spiller en rolle, men vi kan ikke sige, at vi vil sætte jeres løn op. For der er rigtig mange i den offentlige sektor, der tager sig af mennesker, og som samfund har vi ikke råd til alle faggrupper," lød svaret. 

Et andet svært eller rettere kontroversielt spørgsmål, der blev stillet fra salen lød: Kommunerne bruger millioner af kroner hvert år på at hyre vikarer ind. Kunne man i stedet ansætte sosu’er på 37 timer i stedet for 32 timer? Det korte svar til dette var: JA. Men der skal ikke være tale om tvang men hellere en ret til at arbejde fuld tid til dem der gerne vil og så bruge vikarpengene til den øgede lønudgift.

Mette og Astrid havde et klart budskab til eleverne inden de gik af scenen. Vi skal hjælpes ad med at tale uddannelserne op og her er der ifølge politikerne brug for at flere SOSU-elever og færdiguddannede stiller sig frem og er rollemodeller i den offentlige debat. Astrid Krags sidste bemærkning i debatten var: "I er så seje, men også for ydmyge - rank ryggen og vær stolte af jeres fag."

Foto: Randi Kofoed Jørgensen

Portrætbilleder af tre smilende personer og nederst står teksten: #taksosu

Vandreudstilling hylder 30 år med SOSU'er

I anledningen af SOSU-uddannelsernes 25 års jubilæum fortæller tolv personer om deres oplevelser med SOSU-medarbejdere i en vandreudstilling, der går landet rundt. I september måned rejser udstillingen mellem Lolland, Falster og Vordingborg. 

Tegning af Morgenthaler i forbindelse med 25 års jubilæum for pædagogisk assistentuddannelsen. tegningen viser fire personer i en pyramide, som gør forskellige ting der har med uddannelsen at gøre.

25 års jubilæum for pædagogiske assistenter

Den 9. september fylder uddannelsen til Pædagogisk Assistent 25 år. I den anledning inviterer vi kommende skolebørn og deres voksne fra børnehaverne i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner.