Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Udviklingsdag på SOSU-skolen 2023.

SOSU-skolen vil finde løsninger på højt fravær blandt elever

I alt 60 samarbejdspartnere fra Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner, samt Region Sjælland og SOSU-skolen mødtes for at drøfte, hvad de sammen kan gøre for at flere elever færdiggør deres SOSU-uddannelse.


18. maj 2023

I april måned dette år blev der lavet en mini-undersøgelse med en lille gruppe udvalgte elever på SOSU-skolen for at undersøge årsager til fravær.

Baggrunden for undersøgelsen er, at elevfraværet på SOSU Nykøbing Falster er blandt de højeste - næsten 14% - sammenlignet med andre SOSU-skoler i landet. Skolen har derfor hvervet non-profit organisationen Raido til en undersøgelse af, hvad der kan være årsagerne til det høje elevfravær.

Det var denne undersøgelses resultater, der blev grundlaget for en udviklingsdag med fokus på nye initiativer, som kan afhjælpe det høje fravær.

Cirka 60 uddannelseskonsulenter, mentorer, vejledere, mm. fra Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner samt Region Sjælland og SOSU Nykøbing Falster mødte op på skolen for i fællesskab at finde løsninger på, hvad parterne i samarbejde kan gøre for at ændre på de nedslående tal.

Dagen bragte mange gode løsningsforslag med sig fra deltagerne, som arbejdede med forskellige temaer både i plenum og i grupper. Der blev især drøftet gode overgange fra skole til oplæring og tilbage igen for eleverne.

Alle idéerne vil nu blive drøftet i det lokale uddannelsesudvalg (LUU), hvorefter der bliver udarbejdet en opfølgningsplan. I planen tages stilling til hvilke initiativer, der skal sættes i værk for at nedbringe fraværet i samarbejde med elevernes arbejdsgivere.

Fakta om fraværsundersøgelsen

SOSU Nykøbing Falster har udarbejdet en fraværsanalyse blandt alle skolens elever for 2022, hvor tallene gav anledning til at undersøge fraværet nærmere.

Fraværet på SOSU Nykøbing Falster ligger på 14%, som er den næsthøjeste fraværsprocent blandt SOSU-skoler i hele landet. Hertil skal bemærkes, at praksis for registrering af fravær er meget forskellig fra skole til skole.

Mini-undersøgelsen forestået af non-profit organisationen Raido bestod af 10 interviews med elever med blandet profil ift. fravær, elevtype og uddannelse, samt fokusgruppeinterview med fem undervisere og to uddannelseskonsulenter fra skolen.

Raido er en non-profi organisation (forening) der arbejder for at alle unge kan skabe sig selv en god fremtid med uddannelse og fællesskab.

Heidi Nielsen

Færre elever falder fra i de første 20 uger af SOSU-uddannelserne

Antallet af elevfrafald på social- og sundhedsuddannelserne er reduceret fra ca. 21% til 14% på grundforløb 2. Det skyldes en fokuseret indsats på trivsel og inklusion blandt eleverne.

Unge mennesker spiller hockey indendørs i skolens Multisal

Sundhed og bevægelse i undervisningen

På skolen er vi både sociale og sunde. Under din uddannelse i livskvalitet på SOSU-skolen vil du stifte bekendtskab med forskellige former for motion, som du kan prøve af i undervisningen.