Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Heidi Nielsen.

Færre elever falder fra i de første 20 uger af SOSU-uddannelserne

Antallet af elevfrafald på social- og sundhedsuddannelserne er reduceret fra ca. 21% til 14% på grundforløb 2. Det skyldes en fokuseret indsats på trivsel og inklusion blandt eleverne.


11. april 2023

Helt nøjagtig 1/3 færre elever er faldet fra grundforløb 2 SOSU-uddannelserne i det seneste år viser den seneste frafaldsstatisk på SOSU Nykøbing Falster.

Årsagen til at færre elever falder fra grundforløb 2 skyldes flere forskellige indsatser fra skolens side, fortæller Uddannelseschef på SOSU Nykøbing Falster Louise Bay Nielsen. ”Det vi har gjort er sætte en fokuseret indsats ind på at øge trivslen blandt eleverne på grundforløbet, da vi mener, at det primært er derfor de falder fra.”

Hun fortsætter: ”Det har vi blandt andet gjort ved, at skabe bedre rammer for et trygt læringsmiljø for eleverne baseret på en undersøgelse af årsagerne til at elever faldt fra.”

Derfor har skolen iværksat en række initiativer for at forhindre, at eleverne falder fra deres uddannelse.

For eksempel er der et lille underviserteam omkring hvert hold, som arbejder med at skabe kontinuerlighed i undervisningen og gode samarbejder mellem eleverne, så de ikke skal forholde sig til nye undervisere eller nye forventninger undervejs, men kan koncentrere sig om det faglige.

”Underviserne gør en stor indsats for at skabe gode relationer til eleverne og er meget opmærksomme på den enkelte elevs trivsel. De er nøglen til det lavere frafald vi ser nu,” fortæller Louise Bay Nielsen.

Derudover så er mulighederne for individuel støtte til den enkelte elev udvidet, så elever med faglige udfordringer eller skoletræthed kan få hjælp til at skabe både struktur og fokus i undervisningen.

Der er også sat fokus på gode overgange for de helt unge elever fra grundforløb 1 til grundforløb 2. Det har blandt andet betydet, at eleverne følges ad og bliver på samme hold, som de kammerater de kender, og underviserteamet følger dem også.

”Med de gode overgange søger vi at skabe et godt ungemiljø på skolen. Eleverne fra grundforløb 1 er helt unge og er startet ret efter 9. eller 10. klasse. Ved at holde dem samlet på et hold på grundforløb 2, bliver der ikke så stor spredning i alder og eleverne får mulighed for at dyrke et ungt studiemiljø på skolen”, fortæller Louise Bay Nielsen.

Heidi fik hjælp til at fortsætte sin uddannelse

Heidi Nielsen er 40 år og elev på grundforløb 2 mod sundhed og omsorgsuddannelserne. Hun er en af de elever som har haft glæde af de mange nye initiativer fra skolens side til at forhindre frafald. For undervejs mistede hun modet og motivationen for at fortsætte.

”Jeg var træt af at være i skole og synes det var svært at få læst alt det jeg skulle for at følge med i undervisningen,” fortæller Heidi om grunden til, at hun overvejede at stoppe.
Hun har tidligere taget uddannelse som industrielektriker, men kunne ikke finde job, da hun blev færdig. Under Covid-19 fik hun job i det lokale testcenter og her fik hun smag for at arbejde med mennesker. ”Så kastede jeg mig ligesom bare ud i det”, siger Heidi med et smil.

Da hun nåede halvvejs igennem grundforløbets 20 uger, kom hun i tvivl, om hun nu også havde valgt rigtigt, men fandt heldigvis motivationen til at fortsætte sammen med de andre elever og underviserne. Men hvad skete der?

”Altså det her med, at vi har et godt sammenhold på holdet og jeg har fået nogle nære venskaber, det betyder rigtig meget. Der var også det her med, at jeg følte det var tilladt at tale åbent om det, jeg synes var svært med underviserne. Hvis vi fx gerne ville mere ud og røre os, så fandt underviserne som regel en løsning på det.

Jeg fik også hjælp af elektroniske hjælpemidler til det boglige, så jeg fik læst de tekster jeg skulle for at kunne følge med. Og så havde jeg en god snak med min kontaktlærer om min usikkerhed ved at fortsætte uddannelsen,” fortæller Heidi.

Om ikke så længe er hun færdig med grundforløbet og er glad for, at hun fortsatte.

Scrabble-brikker danner ordet 'search' på en række

Find en vejleder

Ring, skriv eller kig forbi

En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Social- og sundhedsassistent

Vil du arbejde med professionel omsorg og pleje i en omskiftelig hverdag? Social- og sundhedsassistenten (SSA) tager sig af samfundets ældre, svage og syge på sygehuse, i psykiatrien, på plejecentre, på institutioner eller i hjemmeplejen.

Tre unge elever sidder i gruppearbejde og kigger sammen på en computer.

Grundforløb 1 og 2

For at tage en uddannelse som SOSU-assistent, SOSU-hjælper eller pædagogisk assistent skal du først igennem et grundforløb i Nykøbing F., Nakskov eller Vordingborg.