Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Borgmester Simon Hansen og elev.

SOSU-elever havde innovative løsninger at bidrage med til borgmesteren

Borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen tog en skoledag som elev på uddannelsen til SOSU-assistent. Her så han uddannelsen med elevernes øjne. Det blev til mange snakke om løsninger på ressourceknaphed, trivsel for borgerne og om hjælpemidler.


17. maj 2023

Det var et hold meget engagerede elever, der tog imod borgmesteren på SOSU Nykøbing Falster. De startede dagen med undervisning i faget akut sygepleje. Et fag med både teori og praktiske øvelser i at måle og vurdere borgeres sundhedstilstand.

Den praktiske dele af undervisningen foregik i demonstrationsstue, som er indrettet som en hospitalsstue med elevationssenge og dukker i menneskestørrelse, som eleverne kan øve sig på. I dette tilfælde brugte eleverne hinanden, da de øvede sig i at måle blodtryk, iltmætning i blodet, plus og vejrtrækning på og med borgmesteren.

Borgmesteren fik dermed et lille indblik i en del af den næsten 4 år lange uddannelse til SOSU-assistent. Og han var meget imponeret over det høje faglige niveau på uddannelsen, der bekræfter hans oplevelse af at SOSU-uddannelserne både er krævende og enormt vigtige for velfærdssamfundet:

- Det er en uddannelse, der kræver noget af eleverne, og de kommer virkelig ud med en stærk faglig ballast. Det er nogle seje elever, der går her. Man kommer ikke sovende igennem sådan en uddannelse, siger Simon Hansen.

Undervejs blev det bl.a. til snakke om hjælpemidler, og eleverne viste den nyeste seng frem, som kan hjælpe med både at vende en person og med at få personen op og stå. Eleverne fortalte, at det er en løsning, som kunne være værdifuld at få ud på plejecentre og hos syge borgere, så man dels kan skåne medarbejderne og give borgerne mulighed for at blive mere selvhjulpne.

Simon Hansen roste eleverne for deres lyst til at tænke i nye løsninger:
”Det som jo er vigtigt, både som elev og når man kommer ud i arbejdslivet, er, at man tør at byde ind med de innovative idéer og de måder hvorpå man kan se, at man kan arbejde anderledes for at give borgerne en bedre behandling med mere værdighed. Samtidig med at man kan skåne sig selv som medarbejder og oven i købet spare nogle ressourcer, for vi ved jo alle at medarbejderressourcerne er knappe.

Eleverne satte stor pris på besøget. Som elev Malene Jakobsen sagde:
- Det er rart at kunne vise, Simon, hvad noget af vores arbejde går ud på. Og fedt at han var så engageret, så han fik føling med, hvad det vil sige at måle blodtryk for eksempel.

Kort om borgmesterens besøg

SOSU-skolen havde inviteret Borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen til ”Borgmesterbrobygning” med inspiration fra de brobygninger, som udskolingselever hvert år inviteres til på skolen.

Borgmesteren deltog i undervisningen sammen med et hold elever på hovedforløbet til social- og sundhedsassistent, som er på deres 5. skoleperiode ud af i alt 7. Eleverne har ca. et år tilbage af deres uddannelse.

Borgmesteren blev undervist i ”Akut sygepleje” og hvad man som fagperson skal være opmærksom på hos borgeren, når man kommer ud til dem. Han blev også undervist i bl.a. at måle blodtryk, puls og vejrtrækning.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent tager i alt knapt 4 år, hvorefter man er færdiguddannet og kan arbejde mange forskellige steder inden for omsorg og pleje, bl.a. i ældreplejen, på sygehuse og i psykiatrien med borgere og patienter.

SOSU-skolen i Nykøbing Falster fotograferet fra oven

SOSU-skolen i Nykøbing Falster

Her er der plads til at være elev. Vi bor i et nyt hus med blandt andet et hyggeligt bibliotek, en multisal til idræt, et kreativt værksted og en demonstrationsstue med alle redskaber til plejeområdet.

Undervisning i anatomi.

Praktisk læring - du lærer med hjerne, hjerte og hænder

Om du elsker at læse dig til viden eller om du hellere vil lære med kroppen ved at prøve teori af i praksis, så er der alle muligheder for det i undervisningen.

En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Social- og sundhedsassistent

Vil du arbejde med professionel omsorg og pleje i en omskiftelig hverdag? Social- og sundhedsassistenten (SSA) tager sig af samfundets ældre, svage og syge på sygehuse, i psykiatrien, på plejecentre, på institutioner eller i hjemmeplejen.

Tre unge elever sidder i gruppearbejde og kigger sammen på en computer.

Grundforløb 1 og 2

For at tage en uddannelse som SOSU-assistent, SOSU-hjælper eller pædagogisk assistent skal du først igennem et grundforløb i Nykøbing F., Nakskov eller Vordingborg.