Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Læringsstation om beregning under Projekt STEM på SOSU bliver prøvet af.

Foto: Anna Nyborg Mortensen

Et levende uddannelsesmiljø tager form

Projektet STEM PÅ SOSU har nu sat tre læringsstationer fri til afprøvning i det åbne læringsmiljø på SOSU Nykøbing Falster. Det skete ved skolens Åbent Hus arrangement 9. november, og vi bringer her en lille billedreportage fra aftenen ved de tre nye stationer.

15. november 2023

Læringsstationernes navne beskriver de emner man kan prøve kræfter med og træne sine kompetencer i.

  • ERNÆRING
  • KROPSVÆRDI
  • BEREGNING

I løbet af det kommende år bliver der udviklet flere læringsstationer. Ser vi et år frem i tiden, vil der være 12 læringsstationer ”in action” på skolen.

Ved at tage turen rundt til alle stationer vil du få et bredt indblik i faglige emner fra skolens uddannelser. Både inden for det sundhedsfaglige og det pædagogiske område.

Læringsstationerne har det til fælles, at du her især kan styrke dine STEM-kompetencer. Heraf projektets navn: STEM PÅ SOSU.

STEM står for:

  • SCIENCE
  • TECHNOLOGY
  • ENGINEERING
  • MATHEMATICS

SOSU Nykøbing Falster har allerede et meget levende uddannelsesmiljø med virkelighedsnære miljøer som hospitalsstue, børnehave og Fru Hansens lejlighed. Dette bibeholdes!

Med STEM PÅ SOSU projektet udvider skolen muligheden for praksisnær træning ved at "bryde væggene ned". Eleverne skal således ikke have en underviser til at låse op til specifikke skabe eller lokaler og være afhængige af om der er booket undervisning i et faglokale eller ej. Læringsstationerne vil være tilgængelige hele tiden i det åbne læringsmiljø i fællesrum og på gangarealer. 

Eleverne på skolen kan træne deres kompetencer og supplere den skemalagte undervisning ved læringsstationerne, inden for de områder de måtte finde ekstra udfordrende - og inden for de områder de synes bedst om.

Man lærer uden lærer på læringsstationerne
Læringsstationerne udvikles til at elever og besøgende intuitivt kan gå til dem.
Nysgerrighed og leg fører til fordybelse ved nærmere bekendtskab.
Ord, lyd og billeder instruerer på stationerne.

Noget at samles om - og et supplement til lektieværkstedet
Læringsstationerne bliver en aktivitet at samles om i en pause – eller de kan være et sted at ty til, når man i gruppearbejde har om et særligt emne.
I spisefrikvarter og efter den skemalagte undervisning, kan man anvende læringsstationerne som alternativ eller supplement til skolens traditionelle lektieværksted.

Allerede ved skolens indgang bliver du inviteret til at tage turen rundt i huset til læringsstationerne.
Du finder rundt ved hjælp af et oversigtskort og klippekort som du kan klippe ved hver station, når den er besøgt.
(- Ikke at stationerne ikke er et genbesøg værd, for opgaver og udtryk vil variere i større eller mindre grad over tid.)

For folkeskolens udskolingselever, der snart skal vælge, hvilken uddannelsesrejse de vil på, skaber læringsstationerne også værdi. På en levende måde formidler de den faglighed SOSU Nykøbing Falsters tre uddannelser byder på. 

Novo Nordisk Fonden støtter projektet, der løber fra 2022-2025.
Medarbejdere på SOSU Nykøbing Falster udvikler læringsstationerne med professionel sparring fra Gyldendal, Rosan Bosch Studio og Videncenter for Velfærdsteknologi.

Prøv dem!

---

For yderligere information kontakt projektleder Anna Nyborg Mortensen: 21789032 / amor@sosunyk.dk

Fotos af Jan Zepelin Petersen og Anna Nyborg Mortensen

Kontakt projektleder for STEM på SOSU

Anna Nyborg Mortensen

En mand bliver madet af en spiserobot med slik.

Elever på SOSU-skolen får et fagligt eksperimentarium

SOSU Nykøbing Falster har modtaget næsten 1 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Pengene skal bruges til interaktive læringsstationer, hvor eleverne kan øve deres faglige færdigheder.

Billede af elever der med deres kroppe danner ordet SOSU med et hjerte omkring

Uddannelser på SOSU-skolen

På SOSU-skolen i Nykøbing F., Vordingborg og Nakskov kan du tage uddannelserne social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og social- og sundhedshjælper. Alle uddannelserne starter med et grundforløb på 20 uger. Herefter følger et hovedforløb af forskellig varighed alt efter hvilken uddannelse du vælger. 

Fire unge elever sidder i en gruppe og kigger ind i en laptop, imens de debatterer det der er på skærmen.

Studiemiljø

Vi lægger stor vægt på elevernes trivsel. Vores engagerede undervisere og uddannelseskonsulenter sørger for at skabe gode rammer for din uddannelse.

Et vejskilt hvor der på engelsk står Choice og en pil der peger i hver sin retning.

Vejledning

Du har forskellige muligheder for at få hjælp og støtte til at komme ind på og gennemføre din uddannelse.

Et akvarelbillede af den nye tilbygning på SOSU-skolen i Nykøbing Falster

Find skolen tættest på dig

Vi har afdelinger i Nakskov, Vordingborg og Nykøbing Falster