Spring navigationen over og gå direkte til indhold
En mand bliver madet af en spiserobot med slik.

Foto: Randi Kofoed Jørgensen

Elever på SOSU-skolen får et fagligt eksperimentarie

SOSU Nykøbing Falster har modtaget næsten 1 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Pengene skal bruges til interaktive læringsstationer, hvor eleverne kan øve deres faglige færdigheder


4. juli 2022

Uddannelserne på SOSU-skolen bygger på læring i både teori og praksis, så eleverne er godt rustede til arbejdslivet, når de er færdige med deres uddannelse. Derfor giver det god mening, at skolen har modtaget midler til at bygge interaktive læringsstationer, som vil omdanne skolen til et slags ”eksperimentarie”, hvor der kan trænes praktiske færdigheder.

Læringsstationerne bliver en del af skolens uformelle læringsmiljø, hvor elever og undervisere kan tilgå dem, når de har brug for det. Det kan fx være en station, hvor eleverne kan øve sig i at måle blodtryk eller blodsukker. Det kan også være øvelser, der har med velfærdsteknologi at gøre, hvor eleverne fx lærer at anvende hjælpemidler, der kan rejse en borger, der er faldet, op fra gulvet.

Midler til at styrke læring om teknologi og videnskab

Fondsmidlerne er modtaget med det formål at styrke elevernes kompetencer inden for de naturvidenskabelige og matematiske fag, samt teknologi. Eleverne på SOSU-skolen har undervisning i bl.a. naturfag, omregning af måleenheder, samt velfærdsteknologi, herunder programmering af forskellige hjælpemidler. De interaktive læringsstationer skal altså hjælpe eleverne med at styrke det man kalder STEM-kompetencer, som står for Science, Technology, Engineering and Math, hvilket rammer godt inden for skiven af hvad uddannelserne på skolen beskæftiger sig med.

”Med midlerne fra Novo Nordisk Fonden kan vi udvikle skolens fysiske rammer, så de bliver gennemsyret af levende faglighed. Målet med projektet er at skabe 12 læringsstationer rundt om på skolen i Nykøbing, der skal invitere og inspirere eleverne til at afprøve og træne praktiske og teoretiske færdigheder i hverdagen, når de færdes i fællesrum og på gangarealer i det daglige. Læringsstationerne kan naturligvis også inddrages i undervisningen,” fortæller Direktør for SOSU Nykøbing Falster Steen Frederiksen.

Professionelle partnere udvikler sammen

Projektet er navngivet ’STEM på SOSU’ og er estimeret til at tage 3 år fra 1. august 2022. Arbejdet er dog allerede indledt med en involveringsproces blandt medarbejderne for at kvalificere temaer til læringsstationerne.

”Vi har allieret os med flere forskellige professionelle partnere for at skabe de bedst mulige læringsoplevelser for eleverne. Gyldendal arbejder i forvejen med læringsmaterialer til SOSU-faget, og er med i projektet i forhold til formidlingen på læringsstationerne.
Designfirmaet Rosan Bosch Studio, som er specialiseret i at skabe innovative læringsmiljøer, hjælper os i processen med at udvikle og definere læringsstationernes identitet, mens Videncenter for Velfærdsteknologi bidrager med de nyeste teknologier til læringsstationerne og Professionshøjskolen Absalon er med til at evaluere projektet. Vi vil således sætte alle sejl ind på at skabe et professionelt produkt, der taler ind i vores fag såvel som i vores fysiske rammer og med formidling og vejledning i top,” fortæller Anna Nyborg Mortensen, Kommunikations- og udviklingskonsulent på SOSU Nykøbing Falster.

De første læringsstationer bliver etableret i 2023 og SOSU Nykøbing Falster planlægger at holde en indvielse, hvor de inviterer indenfor i deres ”eksperimentarie”. Skolen vil nemlig ikke holde mulighederne for læring for sig selv. Derfor vil det også blive muligt for bl.a. folkeskoler, FGU og erhvervsskoler at komme på besøg på SOSU-skolen for at forbedre deres STEM-kompetencer i fremtiden. Der er jo ingen grund til at holde sjov og spændende læring fra nogen, der kunne fatte interesse for sundhed, omsorg og pædagogik.

Fakta

  • Fondsmidlerne fra Novo Nordisk Fonden er modtaget under overskriften STEM på SOSU - Styrkede STEM kompetencer igennem interaktive læringsstationer i det uformelle læringsmiljø på erhvervsrettede velfærdsuddannelser.
  • Der er bevilget DKK 906.885 til projektet, som vil løbe over 3 år fra 1. august 2022. Efter projektperioden vil læringsstationerne blive stående og fortsætte med at være en integreret del af skolens læringsmiljø.
  • Målet med projektet er at styrke elevernes STEM-kompetencer i og uden for undervisningen. I projektet vil der ligeledes være fokus på kompetenceudvikling af undervisere inden for STEM.

 

Arbejdet der er præsenteret i denne artikel er understøttet af Novo Nordisk Fonden legat NN76685.

Undervisning i anatomi.

Praktisk læring - du lærer med hjerne, hjerte og hænder

Om du elsker at læse dig til viden eller om du hellere vil lære med kroppen ved at prøve teori af i praksis, så er der alle muligheder for det i undervisningen.

Unge mennesker spiller hockey indendørs i skolens Multisal

Sundhed og bevægelse i undervisningen

På skolen er vi både sociale og sunde. Under din uddannelse i livskvalitet på SOSU-skolen vil du stifte bekendtskab med forskellige former for motion, som du kan prøve af i undervisningen.

Abstrakt maleri i stærke farver med aftryk af hænder ude i højre side.

Skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag

Alt det om hvordan vi lærer, underviser, vejleder, forholder os til omverdenen og meget mere.