Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Skydeskive med mærker fra pile, der har ramt mere eller mindre plet.

Informationsindsamling
omkring særlige indsatser

En særlig opmærksomhed omkring øget gennemførsel


Der er brug for endnu flere hænder i sundhedssektoren i dag og i fremtiden, og skolen har derfor sat alle sejl til for at så mange elever som muligt skal gennemføre deres SOSU-uddannelse med rette kompetencer.

SOSU Nykøbing Falster gennemfører løbende undervisningsevalueringer på alle hold, for at sikre den gode læring og trivsel.

Skolen afholder kvartalsmøder, hvor der stilles skarpt på de aktuelle frafaldstal. Data hentes fra skolens studieadministrative system, og der holdes derfor fra undervisere og skolens ledelse et særligt vågent øje med elevernes trivsel, fravær og frafald på alle nyopstartede hold.

Tilgang og frafald Q1 2022

Tabel med tilgangs- og frafaldstal på nystartede hold i 1. kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2021

I ovenstående tabel er medregnede frafaldsårsager i 2021: ”Fortrudt udd.”, ”Læreforh. Oph.”, ”Niveau for højt”, ”Person. forhold”, ”Private forhold”, ”Private årsager”, ”Sygdom” og ”Trives ikke”. I 2022 er kun ”Faglige krav” og ”Private årsager” repræsenteret. 

Tilgang og frafald 2021-2022

I 2021-2022 har SOSU Nykøbing Falster haft en positiv udvikling med lavere frafald på nye påbegyndte forløb. Dog med undtagelse af SSA hovedforløb, hvor frafaldet er steget markant fra 2021 til 2022.

Tabel med tilgangs- og frafaldstal på nystartede hold i 2020 til sammenligning med 2021

Ovenstående tabel viser det antal elever, der er startet på hold i løbet af år 2021 til sammenligning med året før. Tabellen viser også, hvor mange af disse elever, der er faldet fra på de enkelte uddannelsesretninger i løbet af året. Frafaldsprocenten er angivet, og ved sammenligning af tallene fra 2020 til 2021, ses det at frafaldet er faldet på alle uddannelsesretninger, undtagen på SSA hovedforløb, hvor der til gengæld ses et markant stigende frafald. Frafaldet på GF2SSA er også fortsat meget højt.
Frafaldsårsagerne, der optræder her, fordeler sig på kategorierne: ”Flyttet”, ”Fortrudt uddannelse”, ”Ikke kontakt”, ”Læreforhold ophørt”, ”Niveau for højt”, ”Niveau for lavt”, ”Personlige forhold”, ”Skiftet skole”, ”Sygdom”, ”Trives ikke”.

På den baggrund valgte skolen at indstille temaet "Øget gennemførsel på SSA" til årets selvevaluering i 2022, hvor skolen i dialog med elever og samarbejdspartnere, vendte udfordringen. 
Efterfølgende blev der udarbejdet en opfølgningsplan.

Flere nøgletal for SOSU Nykøbing Falster kan findes på uddannelsesstatistik.dk

Anna Nyborg Mortensen

Kommunikations- og udviklingskonsulent