Klinisk observation, refleksion og handling

Målgruppe:

Social- og sundhedsassistenter ansat på sygehuse, sekundært social- og sundhedsassistenter ansat i ældreplejen. Det anbefales at social- og sundhedsassistenten har forudsætninger svarende til AMU-uddannelsen "Medicinadministration".

Formål:

Efter uddannelsen kan du foretage systematisk klinisk observation af komplekse fysiologiske, psykologiske og sociale sammenhænge, på baggrund af øget viden om anatomi og fysiologi, sygdomslære og blodprøver. Du kan kompetent anvende fagligt argumentation og fagsprog.

Beskrivelse:

Deltageren kan foretage systematisk klinisk observation i forhold til patientnære sygeplejeopgaver, på baggrund af viden om anatomi og fysiologi, patologi, behandling og blodprøver. Herunder kan deltageren observere komplekse sammenhænge mellem fysiske, psykiske og sociale ændringer og symptomer hos patienten.Deltageren kan fagligt reflektere over kliniske observationer, koble disse sammen med teoretisk viden, identificere afvigelser og udlede samt fagligt begrunde hensigtsmæssige sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde.Deltageren kan videregive kliniske observationer til relevante samarbejdspartnere, f.eks. i forbindelse med stuegang, ligesom deltageren kan dokumentere observationer og sygeplejehandlinger i henhold til gældende retningslinier.Deltageren kan indgå i sygeplejefaglig drøftelse med interne og eksterne samarbejdspartnere på baggrund af viden om evidensbaseret sygepleje og klinsike retningslinier. Deltageren kan i den forbindelse kompetent anvende faglig refleksion, faglig argumentation og fagterminologi.Desuden kan deltageren selvstændigt planlægge og gennemføre information og formidling ved og under indlæggelsen og i forbindelse med udskrivelsen.

Varighed:

20 dage

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

Dette kursus er en del af:

Afholdelsessted:

SOSU Nykøbing F.
Vestensborg Alle 78
4800 Nykøbing F

Dato:

07.01.2020 - 11.06.2020

Tilmeldingsfrist:

01.10.2019

Varighed:

20 dage

Undervisningstype:

Dagundervisning

Pris:

Kr. 0,00

Kontaktperson:

Dorte Hudlebusch
54853800
dhu@sosunyk.dk

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X