Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til nuværende eller kommende kommunale familieplejere og kan desuden være relevant for andre typer af familieplejere.

Formål:

Efter uddannelsen kan du varetage omsorgs- og udviklingsopgaver for plejebørn med komplekse behov. Du får viden om psykologiske teorier i forhold til børn med udviklingsforstyrrelser eller funktionsnedsættelser, og du lærer at anvende social- og specialpædagogiske teorier i det daglige pædagogiske arbejde.

Beskrivelse:

Deltageren kan i en kommunal familiepleje varetage omsorgs- og udviklingsopgaver for børn og unge med komplekse behov og samtidig sikre familiens dynamik. Det kan dreje sig om børn og unge med en flerhed af behandlingskrævende udfordringer som funktionsnedsættelser, udviklings- og/eller tilknytningsforstyrrelser eller alvorlige sociale vanskeligheder. Deltageren har specifik viden om fx relationsorienteret udviklingspsykologi, tilknytningsteori og de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser og funktionsnedsættelser hos børn og unge. Med afsæt i behandlingsplaner og andre ekspertanvisninger kan deltageren tilrettelægge den pædagogiske indsats og støtte til det konkrete barn. I det arbejde kan deltageren med hverdagslivet som ramme anvende og integrere social- og specialpædagogiske arbejdsmetoder. Desuden har deltageren forståelse for betydningen af at inddrage barnet og barnets oplevelse af verden i det pædagogiske arbejde.

Varighed:

6 dage

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Pædagogisk arbejde med børn og unge

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X