Arbejdet med ældre udviklingshæmmede

Målgruppe:

Omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper, der arbejder med udviklingshæmmede.

Formål:

Formålet med kurset er, at deltageren får styrket sine kompetencer til at kunne samarbejde med ældre udviklingshæmmede, herunder også demente udviklinghæmmede, og støtte disse i deres hverdag og forståelse af, hvad det vil sige at blive gammel.

Beskrivelse:

Deltageren kan støtte den ældre udviklingshæmmede i at tilrettelægge en hverdag, der tager højde for dennes fysiske og psykiske funktionsniveau. I det arbejde kan deltageren forklare den udviklingshæmmede, hvad det vil sige at blive gammel. Desuden kan deltageren støtte den udviklingshæmmede i at danne netværk, når denne ophører med at være i beskæftigelse. Deltageren er opmærksom på aldringsrelaterede sygdommes betydning for den udviklingshæmmedes funktionsniveau og kender forskellen mellem den kronologiske og biologiske alder. Desuden kan deltageren ud fra en basal viden om demens genkende signaler og tegn på begyndende demens, ligesom deltageren kender demenslignende symptomer og disses mulige årsager og kan handle herudfra. Endvidere kender deltageren forskellige demensformers forskellige udtryk hos udviklingshæmmede med f.eks. downs syndrom og autisme, herunder asperger, og kan tage højde for disse forskelle i det daglige samarbejde med den udviklingshæmmede. Deltageren kender i arbejdet med ældre udviklingshæmmede sit eget kompetenceområde og kan tage ansvar for at sikre relevant dokumentation og inddrage andet sundhedsfagligt personale efter behov.

Varighed:

4 dage

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X