Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer, der i deres daglige arbejde varetager pleje og omsorg og via dette har mulighed for at identificere behovet for forebyggende tandpleje. Dvs. social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale, der arbejder med borgere, der har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Formål:

Efter endt uddannelse er deltageren i stand til at vurdere, observere og udføre sufficient forebyggende tandpleje hos borgeren.

Beskrivelse:

I forbindelse med den daglige pleje og omsorg kan deltageren vurdere behovet for hjælp til daglig tandpleje hos den enkelte borger med udgangspunkt i dennes funktionsniveau. Deltageren kan endvidere udføre den daglige tandpleje ud fra kendskab til etiske dilemmaer, herunder risiko for omsorgssvigt. Deltageren kan desuden genkende de mest almindelige tandproblemer og tandsygdomme og kan vurdere, om der er behov for inddragelse af den almindelige voksentandpleje, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Varighed:

2 dage

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X