NYHED

SOSU Nykøbing Falster udbyder akademiuddannelse i sundhedspraksis (obligatorisk modul) i samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland, med opstart torsdag den 5. september 2019.

Professionel praksis:
Modulet har fokus på den betydning, samfundet, organisationen og kulturen har for at styrke dig i dit samarbejde med borgeren.
Du får under uddannelsen kompetencer til at vurdere praksisnære problemstillinger i social- og sundhedspraksis. 

Teori og metode knytter sig til følgende temaer:

 • Politiske og administrative styreformer, organisatoriske rammer og vilkår
 • Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borgeren og dig som medarbejder.
 • Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og de pårørende.
 • Kommunikative tilgange og konfliktforståelser i din relation til borgere, pårørende og/eller kolleger.

Læringsmålene giver dig viden og forståelse for:

 • Politiske og administrative styringsformer, organisatoriske rammer og vilkårs betydning for borgere og medarbejdere i social- og sundhedsvæsenet, hvilket gør dig i stand til at vurdere, hvilken betydning disse faktorer har for arbejdet i social- og sundhedsvæsnet.
 • Organisationers og kulturers betydning for samarbejdet mellem dig som medarbejder og borgerne.
 • Borgerens muligheder og begrænsninger ved forskellige levevilkår, livsformer og sundhedstilstand, så du kan vurdere de etiske problemstillinger fx i tilknytning til magtforhold i det daglige arbejde.
 • Dilemmaer og konflikter i mellemmenneskelige relationer i forhold til både borgere, pårørende og kolleger.

 Dine kompetencer efter modulet:

 • Du kan håndtere praksisnære problemstillinger og bruge relevante handlemuligheder.
 • Du kan håndtere konfliktsituationer, der kan opstå i samarbejdet med borgere, pårørende og/eller kolleger.
 • Du kan samarbejde med borgeren ud fra dennes behov og situation.

Tid og sted:
Torsdage fra uge 36 - uge 51, 2019 på SOSU Nykøbing Falster (efterårsferie i uge 42)
Undervisningstid fra kl. 16.00 - 19.15

Tilmelding:
Tilmelding skal ske via denne blanket og sendes til akademi@sosunyk.dk

Tilmeldingsfrist er den 1. august 2019.

Modulet udløser 10 ETCS-point efter bestået eksamen.

Omstillingsfonden - søg om 10.000 kr. om året til efter- og videreuddannelse, se mere her

Du er velkommen til at kontakte uddannelses- og kvalitetschef Hanne Stilling-Meilgaard for yderligere information.

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X