Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Voksne mennesker sidder i en gruppe og debatterer

Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Uddannelsen henvender sig til en bred målgruppe inden for sundhedssektoren, og du vil derfor finde en tværfaglig tilgang i undervisningen, som du kan drage nytte af.


Er du uddannet i sundhedssektoren og har mere end 2 års erfaring på området, så er en efteruddannelse på akademiniveau måske noget for dig.

På Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis bliver du involveret og opkvalificeret i forhold til nye opgaver og den opgaveglidning, der foregår i den offentlige sektor. Du udvikler en stærkere faglig profil som gør, at du efterfølgende kan indgå kvalificeret i udviklings– og projektarbejde.

Modul 1 Professionel praksis

Det obligatoriske Modul 1 Professionel praksis er en del af Akademiuddannelse i Sundhedspraksis. Modulet har fokus på den betydning samfund, organisation og kultur har for at styrke dig i dit samarbejde med borgeren.

Modul 1 indeholder følgende temaer

 • Organisations- og kulturforståelse i forhold til mødet mellem borgeren og dig som medarbejder.
 • Magt og etiske dilemmaer i relation til samarbejdet med borgeren og de pårørende.
  Kommunikative tilgange og konfliktforståelser i din relation til borgere, pårørende og/eller kolleger.
 • Politiske og administrative styreformer, organisatoriske rammer og vilkår.

Optagelseskrav på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

Du skal have en relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger for at kunne tage en akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Kontakt os ift. næste opstart på akademi@sosunyk.dk.


Om akademiuddannelse i sundhedspraksis

En akademiuddannelse er en kort, videregående erhvervsrettet efteruddannelse på deltid. Uddannelsen er bredt anerkendt, og du kan bruge den til at blive endnu bedre til dit fag og til at søge mod nye jobområder.

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte fag. Tager du hele uddannelsen varer den tre år, vægter 60 ECTS og svarer til ét års fuldtidsstudium. Uddannelsen består af to obligatoriske fag, tre valgfrie fag og et obligatorisk afgangsprojekt. Efter bestået afgangsprojekt har du en fuld akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Modulerne er tilrettelagt, så du kan anvende din ny viden med det samme i dit job.

SOSU Nykøbing Falster udbyder akademiuddannelse i sundhedspraksis i samarbejde med Zealand - Sjællands Erhvervsakademi.

 

Opbygning af uddannelsens modul 1

 • 15 undervisningsgange kl. 16.00 - 20.00

  Undervisningen veksler mellem fysisk og online undervisning kl. 16.00 - 20.00.

 • Projektarbejde

  Du får 3 uger til projektskrivning med vejledning undervejs. Du kan vælge at skrive alene eller i en gruppe.

 • Eksamen

  Modul 1 afsluttes med en eksamen, hvor du forsvarer dit projekt. Du modtager en karakter og et eksamensbevis med ECTS-point angivet.

Spørgsmål til uddannelsen?

Spørg Sabrina

En kop cappucino med hjerte i mælkeskummet og en laptop ved siden af.

Info til arbejdsgivere om kurser og efteruddannelse

Har du eller dine medarbejdere brug for en opgradering?

Røde æbler på et træ og en hånd der er ved at plukke et af dem

Kurser for ledige

Er du ledig og mangler info?

En gruppe studerende sidder i sofaer og debatterer.