Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Et stort paragraftegn står lænet op ad en mur

Regler og retningslinjer

Skolen har en række regler, som skal hjælpe os alle sammen


Vi har det hyggeligt sammen og det skyldes blandt andet at skolen har sat nogle regler op for hvordan vi få en god hverdag sammen. Du bidrager hver eneste dag til dine kammerater og underviseres trivsel. Sammen har vi alle ansvaret for, at skolen er et dejligt sted at være, hvor vi sammen kan nyde undervisningen og skolens værdier om sundhed og bevægelse.

Faktisk har skolen en ret god elevtrivsel, som måles hvert eneste år i en elevtrivselsundersøgelse. Se bare her.

 

Vi har alle ansvar for at skabe og deltage i et positivt uddannelsesmiljø.
Derfor gælder følgende opfordringer til alle elever, kursister og medarbejdere:

  • Mad, drikkevarer (bortset fra vand) og privat mobiltelefoni sker i pauserne og udenfor undervisningslokalerne.
  • Undervisningslokaler efterlades opryddet. Bøger og mapper lægges på stole eller i et skab (så bordene kan rengøres).
  • Skolen har røgfri skoletid. Derfor må du ikke ryge i hele din skoletid. Dvs. fra du møder ind på skolen og indtil du har forladt den efter endt skoletid. Se skolens rygepolitik nedenfor.
  • Undervisning og oplæring er obligatorisk. Fravær registreres og rapporteres til ansættende myndighed.
  • Opgaver og projekter skal udarbejdes af eleven selv.
  • Mobning accepteres ikke – og kan medføre bortvisning.
  • Det er ikke tilladt at indtage, bruge eller være påvirket af rusmidler på skolen.
  • Samfundets regler og love gælder naturligvis også her.

Skolen har røgfri skoletid.

Røgfri skoletid er defineret som tidsrummet mellem kl. 06.00 - 17.00. Det betyder, at du skal køre hjem og ryge, hvis du har fri eller endnu ikke er mødt for at undgå stimlen sammen foran skolen og dens naboer.

Din skoletid starter, når du ankommer til skolen og området omkring, uanset tidspunkt,
og slutter, når du har forladt skolen for at holde fri. Pauserne er også din skoletid,
uanset hvor du befinder dig i pausen.

Vi hjælper hinanden med at overholde dette og respekterer personalets og
klassekammeraters anvisninger.

Vi respekterer vores naboer.

Alle former for tobak og tobakslignende produkter er omfattet af rygepolitikken. E- cigaretter, snus, skrå, m.v.

Hvis du har brug for hjælp til at holde helt eller delvis op med at ryge, eller mangler du
ideer til hvad du skal lave i pauserne, så henvend dig til din kontaktlærer eller
andet personale, som vil kunne råde dig eller henvise dig til kommunens
rygestopkonsulenter og den særlige rygestoplinje for skolens elever og personale.

Ved gentagne overtrædelser af skolens rygepolitik indkaldes eleven til en samtale med ledelsen.

Pige ligger i sengen med halstørklæde på og en varm kop te med et lyserødt papirhjerte i

Fravær og sygdom

Hvad skal du gøre?

Skoletavle med ordet 'Test' skrevet med kridt

Undervisning og eksamener

Orientér dig i alt det du skal vide