Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Ældre mand i kørestol bliver skubbet af en SOSU-hjælper hen ad en sti.

Oplæring - blanketter og info

I forbindelse med din oplæring er der en del informationer, du skal have, og blanketter der skal udfyldes


Vi samarbejder med din arbejdsgiver om at give dig den bedst mulige uddannelse.
Når du kommer i oplæring, får du mulighed for at afprøve det du har lært i undervisningen.

Vi har samlet alle de oplysninger og blanketter du har brug for. Læs om det gode uddannelsesforløb og klik så på grundforløb eller det hovedforløb der passer.

Eleven har ansvar for
• at meddele fravær til arbejdsgiver og skole/oplæringssted.
• egen læring og trivsel.
• at være medansvarlig for at oplæringsmålene nås.
• at være medansvarlig for indholdet i vejledningssamtaler
• at medbringe evalueringer og personlig uddannelsesplan til nye oplæringer
• at planlægge fire uddannelsestimer ugentligt i samarbejde med oplæringsvejleder.
• at kontakte skole og/eller arbejdsgiver ved udfordringer i oplæringer

Ansættende myndighed står for
• at planlægge ferie, omsorgsdage og tjenestefrihed.
• at skabe mulighed for deltagelse ved mentor, coach i arbejdstiden.
• at sikre relevant uddannelse til oplæringsvejledere indenfor SOSU området.
• Oplæringsvejledere har som minimum uddannelse svarende til den
eleven er i gang med.
• Deltager ved samtaler i oplæringen/skolen ved behov.
•Deltager i samarbejdsmøder med skolen.

Skolen
• er ansvarlig for at sikre sammenhæng mellem skole og oplæring.
• tager initiativ til at samarbejdet mellem skole og oplæring etableres og vedligeholdes.
• tilbyder mentor og coach, Forberedende Voksenundervisning, Specialpædagogisk Støtte og hjælp ved eksamensangst.
• tilbyder deltagelse, samtaler og sparring i oplæringen.

Oplæringsstedet 
• er ansvarlig for at sikre sammenhæng mellem skole og oplæring.
• er ansvarlig for kompetent vejledning.
• har ansvar for at give eleven mulighed for læring i oplæringen.
• er ansvarlig for et professionelt læringsmiljø.
• planlægger fire uddannelsestimer/uge i samarbejde med eleven.
• afholder vejledningssamtaler, hvor vi tilstræber ugentlige samtale
• gennemgår oplæringsmål løbende ved vejledningssamtalerne.
• sikrer uddannelse til oplæringsvejledere.
• sørger for at oplæringsvejledere deltager i møder/indkald på skolen.
• ser til at oplæringsvejledere som minimum har uddannelse svarende til den eleven er i gang med.

 

Inden for de første 14 dage af alle uddannelsesforløb gennemføres der af skolen en Realkompetencevurdering. Med udgangspunkt i denne fastsættes der en slutdato på den enkelte elevs uddannelse.

I meget få tilfælde kan der opstå en situation, hvor arbejdsgiver og elev ønsker at afkorte elevens uddannelse i den sidste del af uddannelsen. Det er skolens opgave at sikre, at den nye uddannelsesaftale er korrekt efter gældende regler.

Derfor bedes nedenstående procedure følges:

  • Elev og arbejdsgiver fremsender en ansøgning med om ønske om forkortelse. Ansøgningen skal indeholde elevens navn, elevens fødselsdato, elevens arbejdsgiver, oplysning om hvor meget afkortning der søges der om, samt en begrundelse for ønsket om afkortning. 
    (Dette punkt skal indeholde en beskrivelse af hvorfor det vil være berettiget at afkorte elevens uddannelse. Derudover vedlægges beskrivelse(r) fra praktikken der understøtte dette).
    Derudover skal der vedlægges dokumentation for opnåelse af læringsmål, udfyldte praktikevalueringer og praktikerklæringer (PASS), samt en revideret uddannelsesplan. 
  • Skolen sikrer, at der er tilstrækkelig dokumentation herfor. Hvis skolen ikke finder at dette er tilfældet, sendes sagen til behandling i LUU’s underudvalg vedrørende afkortninger.
  • LUU modtager orientering om underudvalgets afgørelse.
    Ansøgningen fremsendes på følgende mailadresse sosunyk@sosunyk.dk eller direkte til den ansvarlige uddannelseskonsulent på SOSU Nykøbing Falster.

Et puslespil der illustrerer fordøjelsessystemet.

Oplæring på grundforløb 1 og 2

Find alt det du skal bruge

Ældre dame og en hjælper i baggrunden bag hende.

Oplæring på social- og sundhedshjælper-uddannelsen

Find information om oplæring


Social- og sundhedsassistent sætter støttestrømpe på et ben.

Oplæring på social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Find al den information du har brug for

Lille barn puster sæbebobler sammen med en voksen, som sidder i baggrunden.

Oplæring på pædagogisk assistentuddannelsen

Her finder du information om din oplæring


En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Oplæring

Søg en elevplads til hovedforløbet

En ung kvinde sidder på en kasse midt på en landevej og kigger på kort. Ved siden af hende står en kuffert og en globus.

Oplæring i udlandet

Er det mon noget for dig?