Til forsiden

Til Forsiden
FORSIDE   |   SITEMAP   |   HJÆLP   |   KONTAKT   |       Fronter FRONTER     Skema SKEMA     Post POST


            


Drømmer du om at blive Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent eller Pædagogisk assistent, så mød op til Åben vejledning om SOSU uddannelser den 4. februar eller 19. februar fra kl.14-17 på SOSU Nykøbing F. Vestensborg Allé 78

Sitemap:

   Forside
   Uddannelse
     HOLDSTART
     PRAKTIK
          PRAKTIK I UDLANDET
     CENSOR
     SYGEMELD TIL SKOLEN
          Regler for sygemelding
     FILM - MØD ELEVER PÅ SOSU
     INFORMATION
     GRUNDFORLØB
     SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER TRIN 1
          SSH Uddannelsens opbygning og indhold
     SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT TRIN 2
          SSA UDDANNELSENS OPBYGNING OG INDHOLD
     PÆDAGOGISK ASSISTENT
          PAU Uddannelsens opbygning og indhold
          Oversigt over praktikindkald
   Kursus
     KUA og Akademiuddannelse
     SSH-Update
     Kurser og efteruddannelse
   Skolen
     Personale
          Skolens ledelse
          Administration
          Biblioteket
          Praktik- og uddannelsesvejledning
          Grundforløb
          Social- og sundhedsassistent
          PRAKTIK- OG UDDANNELSESVEJLEDNING
          Psykologer
          Social- og sundhedshjælper
          Stab
          IT
          Koordinatorer
          Undervisere
          Service og pedel
          Kursusgruppe
          Pædagogisk assistent
          Rengøring og pedel
     Gennemsigtighed
          Uddannelsesudbud 2010
          Kvalitetssikring
          Karaktergennemsnit 2
          Klagevejledning
          Kursus og efteruddannelse
          Karaktergennemsnit
          GF Karaktergennemsnit
          SSH Karaktergennemsnit
          SSA Karaktergennemsnit
          PAU Karaktergennemsnit
     Ledige stillinger
     Skolens bestyrelse
     Skolens lokale efteruddannelsesudvalg LUE
     Skolens lokale uddannelsesudvalg LUU
     Blanketter
          Ansøgning om praktik i udlandet
         
     Elev nyt
          Visit fra udlandet
          Mange veje til uddannelse
          Fodbold vil du med
          Interview med SSH hold okt 11
     Organisationsplan
     SOSU bygger til
     Psykologordning
     Forskning
     Lockout Nyt
     Kurser og efteruddannelse
     Skolens værdisæt
     Skema
     Elevråd
   Vejledning
     Støtte under uddannelsen
     videreuddannelse efter SOSU
   HJÆLP
   Kontakt
   Bibliotek

AHA IT
 
SOSU Nykøbing F.      Vestensborg Allé 78      4800 Nykøbing F.      Telefon 54 85 38 00      Fax 54 82 77 70      sosunyk@sosunyk.dk

© COPYRIGHT SOSU 2010. MATERIALET MÅ IKKE GENGIVES UDEN TILLADELSE JÆVNFØR LOV OM OPHAVSRET
REVIDERET 26.01.2015