Spørgsmål og svar ved en evt. lockout

Hvad gør jeg som elev?

Alle elever, der er planlagt til teori, møder på SOSU Nykøbing som de plejer kl. 8.10 i teoriperioden

Elever planlagt til praktik skal være i praktik ikke på SOSU Nykøbing

VFU gennemføres som udgangspunkt som aftalt, hvis der ikke er personale til at tage imod eleverne, henvises eleverne til SOSU Nykøbing

Hvad kan jeg som elev forvente af undervisningen ved lockout?

SOSU Nykøbing gennemfører undervisningen med de undervisere, der er på arbejde og som er skemalagt til den pågældende undervisning.

Hvis der ikke er en underviser, vil eleverne skulle lave selvstudie ud fra teorimålene.

I alle lokaler vil der være placeret et ringbind med lektionsplaner, opgaver og fraværsregistreringslister (omfang og niveau vil variere).

Hvordan finder jeg mit skema?

Der vil blive placeret skemaer på papir ved receptionen, således at eleverne kan orientere sig om lokaler, fag og tider.

Bliver der registreret fravær ved lockout?

Der vil bliver gennemført fraværsregistrering på papir, som efter konflikten vil blive ført i SOSU Nykøbings IT systemer

Hvordan melder jeg mig som elev syg til skolen?

Hvis du bliver syg under en evt. lockout skal du ringe til skolens hovednummer på 54853800 og oplyse dit navn, uddannelse og telefonnummer. Du kan ikke sende en SMS eller benytte elevplan.

Vil der blive gennemført kurser?

Kursusaktivitet bliver ved en evt. lockout som udgangspunkt aflyst. Følg med her.

Hvordan og hvem vurderer omfanget af den kompenserende undervisning efter en eventuel konflikt?

Ledelsen på de institutioner, der evt. bliver berørt af konflikten, skal orientere og informere elever og kursister om, hvorvidt – og i hvilket omfang – undervisningen har været påvirket, og hvordan den aflyste undervisning vil blive indhentet.

Ledelsen har i den forbindelse også ansvaret for, at eleverne får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at nå de faglige mål for de enkelte fag. Ledelsen vurderer i den forbindelse, om der skal gennemføres kompenserende undervisning for aflyste lektioner.

Hvordan tages der hånd om elever og kursister, hvis undervisningen må aflyses?

Ledelsen på de institutioner, som evt. berøres af konflikten, skal orientere og informere elever og kursister om, hvorvidt – og i hvilket omfang – undervisningen eventuelt vil blive påvirket, og hvordan den eventuelt aflyste undervisning i givet fald vil blive indhentet.

Ledelsen har i den forbindelse også ansvaret for, at eleverne får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at nå de faglige mål for de enkelte fag. Ledelsen vurderer i den forbindelse, om der skal gennemføres kompenserende undervisning for aflyste lektioner.

Hvor hurtigt efter en evt. konflikts ophør skal skolerne genoptage undervisning og prøver?

Skolerne skal omgående indkalde eleverne, således at eleverne kan genoptage undervisning og prøver dagen efter konfliktens ophør, med mindre andet følger af, at der er flyttet rundt på skole- og praktikperioder ved ændring af elevens individuelle uddannelsesplan.

Vil grundforløbet kunne forlænges og kan eleverne begynde på et hovedforløb?

Elever, der ikke har opfyldt de særlige kompetencemål forud for undervisningen i hovedforløbet eller ikke har aflagt grundforløbsprøven, vil efter en konkret vurdering kunne få forlænget deres grundforløb. Elevens uddannelsesplan skal ændres i overensstemmelse hermed.

Skolerne skal i tilfælde af en eventuel konflikt tilrettelægge deres optag til hovedforløbet på en sådan måde, at der tages hensyn til elever, der på grund af en afsluttet konflikt, ikke kan afslutte deres grundforløb inden tidspunktet for hovedforløbets begyndelse.

Får en eventuel konflikt betydning for afholdelsen af eksamen?

Det er langt fra givet, at der kommer en konflikt. Der arbejdes fortsat for at nå en forhandlingsmæssig løsning.

Derfor er det for tidligt at forudsige konsekvenserne af en eventuel konflikt for prøverne, herunder om en sådan vil have konsekvenser for den enkelte skoles tilrettelæggelse af eksamensperioden.

Ministeriet forbereder sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt – herunder i forhold til prøver og eksamen. Men det er klart, at en eventuel konflikt kan have konsekvenser prøveafholdelsen.

I tilfælde af en konflikt vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter konfliktens afslutning informere institutionerne om, hvordan prøver og eksamen skal håndteres, herunder om evt. særlig planlægning og håndtering af prøvernes afholdelse og afvikling. Det tilstræbes, at elever får mulighed for at gennemføre optagelsesprøve med henblik på optagelse på en erhvervsuddannelse til den planlagte optagelsestermin og at elever kan modtage et eksamensbevis på det forudsatte tidspunkt med henblik på at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse.

Må elever medbringe egne børn på skolen?

Mod underskrift på en samtykkeerklæring i skolens reception kan elever på eget ansvar og med erstatningspligt medbringe egne børn. Børnene skal opholde sig skolens multisal og under opsyn af forældre. SOSU Nykøbing har intet ansvar for børnenes sikkerhed ej heller for børnenes pasning.

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X