OK18 på SOSU Nyk. F.

Selvom om der fortsat arbejdes for at nå en forhandlingsmæssig løsning, forbereder SOSU Nykøbing sig i øjeblikket på de forskellige mulige scenarier og er i gang med at udarbejde de nødvendige beredskabsplaner i tilfælde af konflikt. 

I den forbindelse er der oprettet særskilte sider på SOSU Nykøbings hjemmeside. Siderne flyttes til forsiden, hvis konflikten bliver en realitet. Men kan altid findes ved at søge på OK18 på skolens hjemmeside. Siderne om OK18 indeholder information til elever, kursister og samarbejdspartnere.

Siderne vil blive opdateret dagligt og er et udtryk for den viden som SOSU Nykøbing er i besiddelse af. Hold dig opdateret under spørgsmål og svar.

Den varslede konflikt er af Forligsmanden udsat i 14 dage og en lockout på SOSU Nykøbing Falster kan tidligst træde i kraft d. 28. april 2018. Men for Undervisningsministeriets Styrelse for IT og læring (STIL) er der varslet strejke fra d. 22. april 2018.

Jeg håber med denne skrivelse, at kunne give vores samarbejdspartnere et overblik over situationen for SOSU Nykøbings elever og samarbejdspartnere. Skrivelsen er delt i to:

 1. Hvis strejken sættes i værk i STIL vil det få konsekvenser for SOSU Nykøbings IT-drift, selvom SOSU Nykøbing ikke omfattet af strejken
 2. Hvis en lockout af SOSU Nykøbings personale sættes i værk

Ad. 1. Ved strejke i Undervisningsministeriets tilhørende styrelser, vil både vores pædagogiske og administrative platforme blive påvirket og vi er reelt i tvivl om der kan sendes mails m.m. ud efter d. 22. april. Men SOSU Nykøbing vil opretholde almindelig drift, ud fra det muliges princip. Dog vil alle IT baserede opgaver forventeligt blive påvirket, såsom:

 • Fraværsregistrering/sygemeldinger
 • SMS kontakt til vores elever
 • Mailsystemer
 • Brug af SOSU Nykøbings pædagogiske platform
 • Optagelse
 • Skemaadgang og skemalægning
 • Og meget andet

Vi forventer at opretholde al undervisning.

 

Ad. 2. Ved lockout af SOSU Nykøbings personale, træder SOSU Nykøbings beredskabsplan i kraft. Beredskabsplanen vil på ingen måde være at sammenligne med almindelig drift, men det vil give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig teori og søge sparsom vejledning hos direktionen. Planen er som følger:

 • Alle elever, der er planlagt til teori, møder på SOSU Nykøbing som de plejer kl. 8.10 i teoriperioden
 • Elever planlagt til praktik skal være i praktik
 • VFU på Grundforløbene gennemføres som udgangspunkt som aftalt. Hvis der ikke er personale til at tage imod eleverne, henvises eleverne til SOSU Nykøbing
 • SOSU Nykøbing gennemfører undervisningen med de undervisere, der er på arbejde og som er skemalagt til den pågældende undervisning
 • Hvis der ikke er en underviser, vil eleverne skulle lave selvstudie ud fra teorimålene
 • Der vil blive placeret skemaer på papir ved receptionen, således at eleverne kan orientere sig om lokaler, fag og tider
 • I alle lokaler vil der være placeret et ringbind med lektionsplaner, opgaver og fraværsregistreringslister (omfang og niveau vil variere)
 • Der vil bliver gennemført fraværsregistrering på papir, som efter konflikten vil blive ført i SOSU Nykøbings IT systemer
 • Kursusaktivitet bliver ved en evt. lockout som udgangspunkt aflyst (men følg med på www.sosunyk.dk)

 

SOSU Nykøbing vil forventeligt, i en konfliktperiode, være afskåret fra at kommunikere med elever og samarbejdspartnere via vores almindelige systemer (mail, MeeBook og SMS via vores elevadministrationssystem). Derfor oprettes siden på www.sosunyk.dk hvor elever og samarbejdspartnere kan orientere sig, løbende. Alle elever vil modtage en SMS fra SOSU Nykøbing inden en system nedlukning med information om at holde sig orienteret via www.sosunyk.dk

 

Man er naturligvis altid velkommen til at kontakte SOSU Nykøbing på: 5485 3800

I tilfælde af konflikt kan man også henvende sig på følgende nr.:

 • Ved spørgsmål om AMU, VEU og kurser rettes henvendelse Vicedirektør Hanne Stilling: 51315685
 • Ved spørgsmål om Den Pædagogiske assistentuddannelse, tilhørende Grundforløb og Grundforløb 1, rettes henvendelse til Uddannelsesleder Anne Yde Hansen: 29168103
 • Ved spørgsmål om Social- og Sundhedsuddannelserne og tilhørende Grundforløb, rettes henvendelse til Uddannelsesleder Joan Høgstædt Larsen: 29120498
 • Ved administrative spørgsmål rettes henvendelsen til Administrationsleder Kathrine Hejlskov: 51186651
 • Ved overordnede spørgsmål rettes henvendelse til Direktør Jeppe Rosengård Poulsen: 29134567

 

Med venlig hilsen

Direktør for SOSU Nykøbing

Jeppe Rosengård Poulsen

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X