Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Eleverne på Vejen til SOSU-holdet sidder i undervisning.

Foto: Randi Kofoed Jørgensen

20 internationale elever på
'Vejen til SOSU'

Tilslutningen til forløbet 'Vejen til SOSU' for herboende østeuropæere og andre tosprogede er lovende. Eleverne er tiltrukket af, at de kan få et introducerende forløb til velfærdsuddannelserne med et særligt fokus på sprog og kultur.


17. september 2021

Tyve kursister fra næsten lige så mange forskellige lande startede i denne uge undervisning på SOSU-skolen i Nykøbing.

Størstedelen af kursister kommer fra lande i den østlige del af Europa og har bosat sig i Danmark af forskellige grunde. Nogle er flyttet med deres partner, som har fået job her, mens andre har arbejdet ufaglært bl.a. i landbruget, som håndværkere eller i servicefagene. 

Vejen til SOSU-forløbet har også appelleret til kursister fra andre lande uden for Europa og for en enkelt fra Belgien.

For alle kursisterne gælder, at de har boet i Danmark nogle år, har gået i sprogskole, de fleste har bestået Danskprøve 3, og de ønsker alle at se om det sundhedsfaglige område er noget for dem.

Dét, der især har tiltrukket kursisterne er, at de bliver tilbudt intensiv danskundervisning. Sprogniveauet er meget forskelligt blandt kursisterne, men for dem alle gælder det, så er deres danskkundskaber ikke tilstrækkelige til, at de kan følge med i undervisningen på en SOSU-assistentuddannelse. Med Vejen til SOSU får kursisterne en bedre sproglig basis for at kunne gennemføre en SOSU-uddannelse og derefter kan de vælge om de vil uddanne sig til SOSU-assistenter eller SOSU-hjælpere.

Kursisterne modtager løn under hele forløbet - både når de er i skole og i praktik. Det har naturligvis også en betydning, at de økonomisk kan klare sig undervejs. Både Lolland Kommune og Vordingborg Kommune tilbyder Vejen til SOSU til tosprogede ledige, brancheskiftere og andre som har en interesse i at snuse til sundhedsfaget.

Kursisterne startede alle for to uger siden med at arbejde i praksis på plejecentre eller hjemmeplejen i enten Lolland eller Vordingborg kommuner, hvor de er ansat under hele Vejen til SOSU-forløbet.

Vekslen mellem skole og arbejde vil fortsætte  under hele forløbet. De næste 7 uger går kursisterne i skole og derefter skal de ud i praktik igen, så tilbage til skolen, osv.

Når kursisterne er færdige med forløbet, kan de søge ind på grundforløb 2 og derefter hovedforløbet til SOSU-assistentuddannelsen, som Vejen til SOSU sigter mod.

Kunne du tænke dig at vide mere og måske endda søge om at være med på det næste hold på Vejen til SOSU? Så kontakt vores kursuskonsulent Sabrina.


Tre elever følger med i undervisningen.

Kunne du tænke dig at kickstarte din SSA-uddannelse sammen med kursister fra andre lande?

Bliv godt klædt på til uddannelsesstart med et sprogboost og introduktion til SOSU-faget

Sabrina Pansa

Projekt- og kursuskonsulent

En social- og sundhedsassistentelev hjælper en patient med at lokalisere hvor ondt hun har ved at tale med hende ud fra en smerteskala.

Social- og sundhedsassistent

Vil du arbejde med livskvalitet?

Husk en alternativ tekst

Grundforløb

Der findes forskellige grundforløb tilpasset din alder og behov.