Pædagogisk arbejde i folkeskolen

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der varetager pædagogisk arbejde i folkeskolen.

Formål:

Deltageren lærer om at bidrage til at understøtte et godt læringsmiljø i samarbejde med læreren - eksempelvis ved at fungere som ressourceperson for enkelte elever eller en gruppe af elever, som har særligt behov for støtte eller hjælp. Deltageren lærer at støtte elevernes trivsel - eksempelvis ved at støtte konfliktløsning mellem eleverne og ved at kunne planlægge, igangsætte eller understøtte enkle pædagogiske aktiviteter. Kurset arbejder desuden med deltagerens egen rolle i samarbejdet med læreren samt samarbejdet med forældre.

Beskrivelse:

Deltageren kan i samarbejde med læreren bidrage til at understøtte de gældende læringsmål i folkeskolen gennem en pædagogisk indsats i og uden for klasserummet. I det arbejde har deltageren forståelse for skolens opgave, lovgrundlag og betydningen af at arbejde inden for rammerne af en lokal skolekultur. Deltageren kan bidrage til at understøtte et godt læringsmiljø i samarbejde med læreren. I det arbejde kan deltageren fungere som ressourceperson for enkelte elever eller en gruppe af elever, som har særligt behov for støtte eller hjælp for at følge undervisningen. Deltageren kan yde omsorg for sårbare børn og opbygge en relation til barnet, der tager afsæt i barnets ressourcer. Deltageren kan understøtte elevernes trivsel, herunder bidrage til at fremme et inkluderende socialt miljø og støtte konfliktløsning mellem eleverne. Ud fra kendskab til børnenes ressourcer og særlige behov kan deltageren planlægge, igangsætte eller understøtte enkle pædagogiske aktiviteter for enkelte elever eller en gruppe af elever. Deltageren kan ud fra en forståelse af egen rolle i læringssituationen indgå i og bidrage aktivt til et konstruktivt tværfagligt samarbejde. I det arbejde kan deltageren bidrage til og indgå i samarbejdet mellem lærere og forældre - herunder indgå i en anerkendende dialog med kolleger og forældre.

Varighed:

10 dage

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Pædagogisk arbejde med børn og unge

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X