Arbejdet som netværksplejefamilie

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende netværksplejefamilier.

Formål:

I uddannelsen lærer du at drage omsorg for et konkret barn/en konkret ung fra dit netværk med forståelse for kvaliteter og udfordringer ved selv at være en del af barnets netværk. Du lærer at støtte barnets/den unges udvikling med udgangspunkt i formålet med anbringelsen og om at inddrage barnets/den unges oplevelse af verden i arbejdet. Du får desuden viden om relevant lovgivning for arbejdet som netværksplejefamilie.

Beskrivelse:

Deltageren kan drage omsorg for et konkret barn eller en konkret ung som slægts- eller anden form for netværksplejefamilie på baggrund af forståelse for de særlige kvaliteter og udfordringer ved selv at være en del af det konkrete barns/den konkrete unges historie og netværk. Deltageren kan støtte barnets/den unges faglige, sociale og personlige udvikling med afsæt i formålet med anbringelsen, barnets/den unges historie og særlige behov samt med forståelse for følgerne af anbringelsen. I det arbejde kan deltageren inddrage barnet/den unge og dets oplevelse af verden og medvirke til at skabe sammenhæng i barnets/den unges liv. Deltageren kan med afsæt i refleksion over egen rolle som en del af det konkrete barns/den konkrete unges netværk respektfuldt støtte barnets/den unges relation til forældre og andre betydningsfulde personer i barnets/den unges liv. Deltageren kan udføre arbejdet som netværksplejefamilie ud fra kendskabet til relevant lovgivning omkring særlig støtte til børn og unge samt rammerne for netværksplejefamiliens arbejde. Deltageren kan indgå i relevant og forpligtende samarbejde med myndighedspersoner og andre professionelle omkring barnet/den unge, fx fra dag- skole- og fritidstilbud.

Varighed:

4 dage

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Pædagogisk arbejde med børn og unge

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X