Teambuilding for selvstyrende grupper

Målgruppe:

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:

På kurset lærer du at anvende en lærings- og teamrollemodel til iværksættelse af de støtteaktiviteter, som et team har brug for.

Beskrivelse:

På baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke indbyrdes relationer, kan deltageren definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge kompetencen til at løse opgaver og nå mål. Til fremme af teamudviklingsprocessen kan deltageren anvende en læ-rings- og teamrollemodel samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktivite-ter, som et team har brug for.

Varighed:

2 dage

Uddannelsesbevis:

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Brancher:

Pædagogisk arbejde med børn og unge
Patientrelateret service på sygehusene
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X