Forebyggende arbejde for og med udsatte unge

Målgruppe:

Målgruppen er klubmedarbejdere i AMU-målgruppen - dvs. medarbejdere med en uddannelse til og med en erhvervsuddannelse.

Formål:

Formålet med uddannelsen er at klæde deltagerne på til at medvirke i det forebyggende arbejde for og med udsatte unge. På uddannelsen arbejder deltagerne bl.a. med inddragelse af unge med særlige behov, misbrugsproblematikker, kriminalitetsforebyggelse og tværfagligt samarbejde.

Beskrivelse:

Deltageren kan medvirke i arbejdet med at inddrage udsatte børn og unge i det almindelige klubliv og andre pædagogiske tilbud - herunder børn og unge med særlige behov, eksempelvis nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Deltageren kan identificere tegn på misbrug og medvirke til at støtte og vejlede de unge i forhold til misbrugsproblemer samt i deres relationsdannelse og samspil med andre unge. Deltageren kan indgå i det kriminalitetsforebyggende arbejde og kan medvirke til, at familierne bliver inddraget i det forebyggende arbejde. Desuden kan deltageren motivere de unge til at arbejde aktivt med deres ønsker til job og uddannelse. Som led i det forebyggende arbejde er deltageren opmærksom på sin egen rolle og muligheden for at etablere en forpligtende voksenkontakt med den unge. I samarbejde med ledelse og kollegaer kan deltageren reflektere over egen praksis i forhold til at forebygge og modvirke marginaliseringsprocesser. Desuden kan deltageren medvirke i arbejdet med at etablere tværfagligt samarbejde med andre aktører, herunder foreninger mm., om integration og forebyggelse i lokalområdet.

Varighed:

5 dage

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Pædagogisk arbejde med børn og unge

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X