Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede

Målgruppe:

Omsorgsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter og lignende målgrupper, der arbejder med udviklingshæmmede.

Formål:

Deltageren kan iværksætte målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse. I det arbejde kan deltageren inddrage viden om funktionsforstyrrelser og skaders placering i hjernen samt hvilke konsekvenser skaderne har for tilret-telæggelse og gennemførelse af den pædagogiske indsats.

Beskrivelse:

Deltageren kan iværksætte målrettede aktiviteter ud fra en neuropædagogisk forståelse af den udviklingshæmmedes funktionsnedsættelse. I det arbejde kan deltageren inddrage viden om funktionsforstyrrelser og skaders placering i hjernen samt hvilke konsekvenser skaderne har for tilrettelæggelse og gennemførelse af den pædagogiske indsats. Endvidere kan deltageren understøtte den enkeltes borgers udvikling ved at stille krav og forventninger, der modsvarer den udviklingshæmmedes funktionsniveau. Deltageren kan indgå i relationen med forståelse for egen adfærds betydning for samspillet med den udviklingshæmmede. Deltageren kan indgå i et professionelt samarbejde med kolleger omkring den enkelte borger. I det arbejde kan deltageren videregive sine faglige observationer fra det daglige arbejde og bidrage til, at de indarbejdes i den udviklingshæmmedes udviklingsplan. Desuden kan deltageren agere tydeligt og respektfuldt i kommunikationen med det øvrige fagpersonale, den udviklingshæmmede og pårørende.

Varighed:

5 dage

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X