Arbejdet med børn med fysiske handicap

Målgruppe:

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud, skole og SFO.

Formål:

Deltageren kan indgå i arbejdet med børn med fysiske handicap i dagtilbud, SFO og skole ud fra kendskab til fysiske handicap og sansemotorik, relevant lovgivning og en forståelse for barnets særlige vilkår og respekten for barnets selvbestemmelse. Deltageren lærer at reflektere over egen praksis især i forhold til at kunne respektere barnets intimitet og indflydelse på sin hverdag, også hvor det har mest brug for hjælp.

Beskrivelse:

Deltageren kan indgå i arbejdet med børn med fysiske handicap i dagtilbud, SFO og skole og understøtte en respektfuld pædagogisk praksis, der tager hensyn til barnets særlige udfordringer. Deltageren arbejder på baggrund af kendskab til de mest almindelige former for fysisk handicap samt relevant lovgivning og dens værdigrundlag. Deltageren kan hjælpe barnet til at forfølge egne ønsker og behov under hensyntagen til og med respekt for barnets selvbestemmelse og relationsdannelse. I det arbejde kan deltageren bidrage til at planlægge og gennemføre aktiviteter i samarbejde med barnet, der muliggør barnets deltagelse i børnefællesskabet. Desuden kan deltageren bistå barnet i praktiske situationer eksempelvis i forbindelse med personlig hygiejne og måltider. I denne forbindelse kan deltageren inddrage relevante hjælpemidler og udføre arbejdet med respekt for det enkelte barns grænser og intimitet. Deltageren kan reflektere over egen praksis og er opmærksom på betydningen af at fungere som rollemodel i relation til holdninger og normer i barnets omgivelser.Deltageren kan indgå i en dialog og samarbejde med kolleger, forældre og andre samarbejdspartnere omkring barnet. I det arbejde kan deltageren beskrive og begrunde sin egen praksis samt udføre arbejdet med afsæt i andres anbefalinger, eksempelvis anbefalinger fra fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Varighed:

5 dage

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Pædagogisk arbejde med børn og unge

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X