For ledige

6 ugers jobrettet uddannelse 
Du har ret til 6-ugers-jobrettet-uddannelse, hvis du:
- Er ledig og ufaglært
- Er ledig og faglært
- Er ledig og har både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse

Det er din A-kasse, som træffer afgørelse om ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Herefter aftales det med jobcentret, at du deltager i uddannelse, da det er jobcentret, der betaler kursusudgiften. 

Du kan søge om jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Ansatte der går på kursus i opsigelsesperioden, kan videreføre kurset som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Den periode du har til rådighed, afhænger af, om du er over eller under 25 år:
- Er du over 25 års kal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed. - Er du under 25 år skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden de første 6 måneder af din ledighed.

Hvilke uddannelser?
Vil du søge jobrettet uddannelse, vælger du ud fra den landsdækkende positivliste

Du kan ved 6-ugers jobrettet uddannelse kun deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb.

Tilmelding
Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal du ansøge kurset på tilmeldingsblanket AR 237 - ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere 

Blanketten sendes i udfyldt og underskrevet stand til:  
SOSU Nykøbing Falster
Vestensborg Allé 78
4800 Nykøbing Falster

Dit jobcenter kan evt. tilbyde kurser der ligger ud over 6 ugers jobrettet uddannelse efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forhør dig om mulighederne på dit jobcenter. Se også vores øvrige aktuelle tilbud her

Øvrige muligheder for uddannelse/opkvalificering/vejledning
Pr. 1/7 2015: Ufaglærte ledige over 30 år får ret til en realkompetencevurdering (RKV), der finansieres af jobcentret og gennemføres ved en uddannelsesinstitution.

Du kan læse mere om realkompetencevurdering her

Ledige over 30 år, der enten er ufaglærte eller har en forældet uddannelse, får mulighed for et reelt uddannelsesløft til faglært i starten af en ledighedsperiode - tal med dit jobcenter, hvis du vil vide mere.

 

www.sosunyk.dk benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg på siden. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, så klik her.

X