Til forsiden

Til Forsiden
FORSIDE   |   SITEMAP   |   HJÆLP   |   KONTAKT   |       Meebook MEEBOOK     Skema SKEMA     Post POST


            


EUX - Student og faglært i én uddannelse. Nu har du muligheden for at kombinere din Social- og sundhedsassistent uddannelse eller pædagogiske assistent uddannelse med en gymnasial eksamen. Du har med en EUX de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen samtidig med at du bliver faglært pædagogisk assistent eller social-og sundhedsassistent
Du er her: Forside » UDDANNELSE


Her kan du finde generelle informationer vedr. din uddannelse

Undervisningsplan, fællesdele

Prøve- og eksamensreglement

Tekniske retningslinjer

Valgfagsliste pr juni

Valgfagskatalog

Valgfri specialefag SSH

Valgfri specialefag SSA

Link til Undervisningsministeriet, hvor uddannelsesaftaler mv. kan findes.

Regler vedr. ferieafholdelse, mens du er under uddannelse:
SOSU elevers ferie

Ferieaftalens § 42

Der er mødepligt til al undervisning på SOSU, overholdes denne ikke tages skolens fraværsprocedure i brug.

Regelsæt vedr. fraværsregistrering

 

Erhvervsuddannelsesreform 2015:

Overordnet lov LBK nr. 157 af 17.02.2015

Hovedbekendtgørelse 1010 af 22.09.2014 

Bekendtgørelse 1290 af 05.12.2014 

Grundfagsbekendtgørelse 1009 af 22.09.2014

Overgangsbekendtgørelse 1015 af 23.09.2014 

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen nr. 500 af 22.04.2015

Bekendtgørelse om pædagogisk assistentuddannelse nr. 298 af 24.03.2015

 

Pædagogisk assistentuddannelse før Erhvervsuddannelsesreform 2015:

Overordnet lov LBK 439

Hovedbekendtgørelse 1514 af  15.12.2010

Hovedbekendtgørelse 834 af 27.06.2013 

Indgangsbekendtgørelse 149 af 25.02.2011

Indgangsbekendtgørelse 816 af 20.07.2012 

Grundfagsbekendtgørelse 1272:

Uddannelsesordning 2011 

Uddannelsesordning 2012 

Uddannelsesordning 2013

Uddannelsesordning 2015

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 

Censorfunktion 

 

SOSU-uddannelsen før Erhvervsuddannelsesreform 2015:

Overordnet lov LBK 439 af 29.04.2013 

Hovedbekendtgørelse 834 af 27.06.2013

Indgangsbekendtgørelse 149 af 25.02.2011  

Indgangsbekendtgørelse 816 af 20.07.2012 

Grundfagsbekendtgørelse 1272

Uddannelsesordning 2011 

Uddannelsesordning 2012 

Uddannelsesordning 2014

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse 

Censorfunktion 

 

Andre love og bekendtgørelser:

Lov om åbenhed og gennemsigtighed i uddannelserne

Lov om elever og studerendes undervisningsmiljø

AMU bekendtgørelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AHA IT
 
SOSU Nykøbing F.      Vestensborg Allé 78      4800 Nykøbing F.      Telefon 54 85 38 00      sosunyk@sosunyk.dk

© COPYRIGHT SOSU 2010. MATERIALET MÅ IKKE GENGIVES UDEN TILLADELSE JÆVNFØR LOV OM OPHAVSRET
REVIDERET 09.02.2016