Til forsiden

Til Forsiden
FORSIDE   |   SITEMAP   |   HJÆLP   |   KONTAKT   |       Meebook MEEBOOK     Skema SKEMA     Post POST


            


EUX - Student og faglært i én uddannelse. Nu har du muligheden for at kombinere din Social- og sundhedsassistent uddannelse eller pædagogiske assistent uddannelse med en gymnasial eksamen. Du har med en EUX de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen samtidig med at du bliver faglært pædagogisk assistent eller social-og sundhedsassistent
Du er her: Forside » » Skolens værdigrundlag


SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG - MÅLSÆTNING

Opfattelse af mennesket/sundhed og samfund
Mennesker lever i sammenhæng med deres omgivelser, påvirker og påvirkes af omgivelserne samt generationers evne til at skabe og forandre.

Den enkelte persons åndelige, fysiske, psykiske, sociale og kulturelle sider (dimensioner) fungerer i indbyrdes samspil.

Alle mennesker har de samme grundlæggende behov, men vægter dem forskelligt. Mennesker er derfor ligeværdige men forskellige og har alle iboende kendte og ukendte ressourcer og belastninger.

Mennesker er moralsk handlende og er grundlæggende gode og har tillid til hinanden.

Sundhed er en her og nu tilstand, der er afhængig af levevis, normer, miljø og arv. De enkelte personer oplever sundhed forskelligt og oplevelsen afhænger af personens mulighed for at kunne klare aktuelle og forventende belastninger.

At være sund vil sige, at der er balance mellem ressourcer og belastninger, at have evne til at tage stilling til de forhold, der har indflydelse på sundheden samt at kunne handle i forhold til det man oplever betydningsfuldt.

Samfundet udgøres af de enkelte mennesker. Den enkelte person har mulighed for at bruge sine ressourcer for at få indflydelse, de har mulighed for at træffe valg. Den enkelte persons valg påvirker andre mennesker og hele samfundet.

Samfundet er kollektivt ansvarligt for det enkelte menneske og grupper af menneskers muligheder i forbindelse med opretholdelse og generhvervelse af sundhed.

Dannelsesideal
Alle social- og sundhedsuddannelser retter sig mod et praksisfelt hvori indgår relationer, kommunikation og samspil mellem mennesker.

Social- og sundhedsuddannelserne lægger i uddannelsesforløbene vægt på at elever og kursister er medskabere og medansvarlige i forhold til faglig og personlig udvikling.

Vi vil derfor i undervisningen medvirke til at elever og kursister udvikler:

• faglig og personlig kompetence
• opmærksomhed på egen etik, moral og handlinger
• intuition og handlingspotentiale med henblik på at forbedre situationer
• evne til at støtte, vejlede og åbne muligheder for menneskets udforskning
• og tilegnelse af omverdenen
• selvstændighed og initiativ
• evne til indsigt og tilegner sig viden og forståelse for andre menneskers holdninger,
• reaktioner og handlinger
• evne til at vise respekt, tolerance, empati og omsorg i samspilsrelationer
• evne til af kommunikere med andre mennesker i forskellige situationer
• evne til refleksion og personlig stillingtagen

 AHA IT
 
SOSU Nykøbing F.      Vestensborg Allé 78      4800 Nykøbing F.      Telefon 54 85 38 00      sosunyk@sosunyk.dk

© COPYRIGHT SOSU 2010. MATERIALET MÅ IKKE GENGIVES UDEN TILLADELSE JÆVNFØR LOV OM OPHAVSRET
REVIDERET 11.02.2016